Musa som brøler

Ingress

Meninger

En muslimsk kvinne som kaller seg Umm Salahudeen tar i Dagbladet fredag opp kampen med Arfan Bhatti og Moheyeldeen Mohammad om å være den mest ekstreme islamisten i Norge. Hun mener det foregår en krig mellom Norge og muslimer, vil at hele verden skal styres av de muslimske sharialovene, støtter den al-Qaida inspirerte terrororganisasjonen Den islamske staten i Irak og Levanten, ISIL, som slåss i Syria og sier at hun snakker jevnlig med syrere bosatt i Norge som kjemper for islam i det borgerkrigsherjede landet. Og hun forsvarer handlinger vi her hjemme ser på som helt forferdelige. Hun sier også at hun blir overvåket av Politiets sikkerhetstjeneste, PST, men er overrasket over at hun ikke er blitt innkalt.

Hvorfor PST eventuelt ikke har tatt kontakt med Umm Salahudeen er det vanskelig for en utenforstående å vite. Men Politiets sikkerhetstjeneste forsikrer om at den har kontroll over det militante islamistiske miljøet i Norge, som anses å bestå av rundt 50 personer. Ser man nøyere på Umm Salahudeens uttalelser er det ikke så mye nytt i dem, men hun bruker en krigersk retorikk for å få folk til å sperre øynene opp. Hun nyanserer imidlertid litt, hvis vi kan bruke et slikt ord. Hun vil ikke styrte den norske regjeringen med våpen, hun mener de lærde bør bestemme kriteriene for selvmordsangrep og tror ikke muslimer i Norge vil gjennomføre slike på norsk jord. Hun tror heller ikke Syria-veteraner vil komme tilbake til Norge for å gjennomføre aksjoner.

Den militante islamistiske retorikken kan på enkelte måter sammenliknes med noe av det som ble sagt av norske marxist-leninister og nynazister på 1970 og 1980-tallet. Vi vet jo i dag at AKPs væpnede revolusjon stort sett befant seg på tegnebrettet, mens nynazistene trolig mente mer alvor av betydningen vold. Nå skal ikke vi være naive og tro at enkelte militante islamister i Norge er ufarlige, og det er svært viktig å holde dem under oppsyn. Ingen land i verden er i dag forskånet for mulige terroraksjoner, men de må nødvendigvis ikke komme fra muslimer.

Og vi må huske på at de militante muslimene er svært marginale og splittede i Norge, selv om militant islam øker både her hjemme og internasjonalt. Men det er etter vår mening dialog som må til. Sett fra Umm Salahudeens synspunkt er Vesten i krig med islam, først i Irak og seinere i Afghanistan. Hun har etter det vi mener forskrudde holdninger, men det har også ekstremister innen andre trosretninger. Og det blir for eksempel ikke bedre av at sivile blir drept av amerikanske droner i Pakistan nesten daglig, selv om målet er å «ta ut» hellige krigere. At vold avler vold er ikke noe nytt.