Museum mot millennium

Ved overgangen til et nytt millennium kan Museet for samtidskunst se tilbake på ti års virke, og utstillingen «Illuminasjoner - kunst fra to tusenårsskifter» i slutten av januar kan bli en perspektivrik markering.

  • Samtidig er det en institusjon som ikke har greid å leve opp til egne ambisjoner og andres forventninger i det forløpne decenniet, og dette framgår også av en selvkritisk strategisk plan som ble offentliggjort i går. De siste ukenes debatt her i avisa om innkjøpspolitikken viser igjen at det er strid om hva som menes med en representativ samling. Særlig fordi samlingen etter sine statutter skal ha et norsk tyngdepunkt, og at utenlandske tungvektere ligger på et skyhøyt prisnivå.
  • Hovedproblemet for museet ligger likevel i de fysiske rammene som institusjonen er henvist til på Bankplassen, som umuliggjør det samspillet mellom skiftende utstillinger og en fast samling som er grunnleggende for ethvert kunstmuseum. Kritikken mot forgjengeren, Nasjonalgalleriet, gikk jo nettopp på at den nyere kunsten hadde minimal plass på Tullinløkka, men situasjonen nå, med enda mer magasinert, usynliggjør flere generasjoners kunstnere i lange perioder. Dermed forsvinner et reservoar av nær kunsthistorie, som kan vise forbindelser med eller kontraster til arbeider på de temporære utstillingene fra vår egen tid.
  • Derfor er museets fremste målsetting å skaffe en ny, tidsmessig bygning, og med overraskende optimisme mener både direktør Per Boym og styreformann Christian Bjelland at dette behovet nå har kommet på den politiske dagsordenen. De siste dagenes manglende initiativ til å løse Kunst-høyskolens krise tyder i alle fall ikke på noen økende bevissthet fra rikspolitikerne på dette feltet. At museet i overskuelig framtid skal kunne komme på nivå med sine nordiske søster-institusjoner, synes nå som en ønskedrøm.
  • Likevel vil ikke Boym og hans medarbeidere bare avvente myndighetenes innspill. De siste åras besøks-tall på 70000- 80000 gir all grunn til en varslet satsing om forbedring av publikumsprofilen. Å produsere gode utstillinger er ikke nok. Framtidas økende informasjonstetthet krever også evnen til å kommunisere utad betydningen av det fokuset som ligger i et tilbud fra Museet for samtidskunst.