Museum

Fra å være Seigmens premissleverandør av teknokratisk styggedom har Subgud funnet troen på eget liv i CD-universet.

Subgud består av to ambisiøse menn: Harald Rosenløw Eeg og Ginge. Sammen skaper de ambient tekno av god, atmosfærisk kvalitet - mye er spenstig, noe låter tradisjonelt.

I sin tro bekjenner de seg til maskiner, men Subgud forfekter ingen servil tekno-religion der man føler seg underlagt digitalherredømmet. Det er ånd og tanke bak den rytmiske og drømmende reisen.