Musikalske landskap

Toril Stødle har tolket David Monrad Johansen.

Det er ikke alltid at komponister er best tjent med heldekkende utgivelser. Ta for eksempel denne cd-en med alt David Monrad Johansen har skrevet for klaver.

Den ytes full rettferdighet av pianisten, Torill Stødle, som over lang tid har gjort sitt for å føre denne musikken ut av forlagskatalogene og inn i konsertsalene. Men tåler den et så skarpt fokus som samleutgaven innebærer?

Knapt, om man ser bort fra den kulturhistoriske verdien av å ha musikken lett tilgjengelig. Du finner perler innimellom, som «Den lille Stengud» og bånlåten «Vetl-gjentå på Stusnes», der Monrad Johansens mer drømmende sider tar form under inspirasjon av Debussy og Satie. Det finnes til og med enkeltnumre der arven fra Grieg, som ellers hviler så tungt på Monrad Johansens klavermusikk, blir til ekte inspirasjon, som i «Bruremarsjen som eg drøymde». Men for øvrig klinger det mer habilt enn forløst, som musikk båret fram mer av vilje enn av evne.