Musikantene er løs!

Julemusikantene feirer fem år. Samarbeidet mellom Frelsesarmeen og Dagbladet åpner jubileet i morgen på Egertorget med D.D.E, som opptrer sammen med musikere fra Frelsesarmeen.

Julemusikantene er blitt en tradisjon vi er stolt av. Men uten gratisinnsatsen til artistene, ville dette ikke vært mulig. Gjennom hele adventstida trosser et knippe av landets flotteste musikere og sangere snø, slaps og kulde for å spille inn penger til Frelsesarmeen.

Alle pengene som blir samlet inn i den sorte gryte, går uavkortet til Armeens arbeid blant de vanskeligstilte og fattigste blant oss.

Ydmyk og imponert

I fjor samlet Julemusikantene inn over 270ø000 kroner. Året før ble 200ø000 kroner samlet inn. Det har vært en jevn stigning fra år til år, så vi har selvfølgelig store forventninger til givergleden i år.

- Vi i Frelsesarmeen er imponert over den velvilligheten vi møter over alt, fra givergleden hos folk til artistenes innsats.

- Vi er ydmyke og hjertens takknemmelige. Julemusikantene er blitt en adventstradisjon vi setter stor pris på, sier Trude Totland i Frelsesarmeen.

Hun nevner også lydfirmaet Avab Cac, som stiller mikrofoner og høyttalere til disposisjon for en lav leie.

- I fjor gikk pengene til rus- og eldreomsorg i Norge. Noe gikk også til nødhjelpsarbeid i Moldovia. Tre vogntog ble sendt det utarmede landet med mat, medisiner og klær.

Ny juleplate

I år gir Julemusikantene ut en cd-singel, hvor også disse inntektene går til Frelsesarmeen. Bandet Johns Quijote har skrevet en ny julesang - «Jeg kjenner noen» - som er dedikert Armeen.

- Vi fikk en idé om å skrive en julesang, og det ble en utfordring. Det fins jo så mange bra fra før.

- Da den var ferdig, følte vi at den hadde mye med Frelsesarmeens budskap å gjøre. Så vi ga den bort til Armeen, opplyser sanger John Ivar Bye.

Plata er i salg for en 50 lapp fra mandag 6. desember i alle landets plateforretninger. Halvparten av beløpet går rett til Armeen. Verken platesekslapet Scandinavian Records eller distributøren EMI/MSO tar fem øre for jobben.

I morgen braker det løs, men enhver stor premiere må ha en generalprøve. I ettermiddag spiller Maj Britt Andersen i Asker sentrum.