Musikk-eventyr

Det er et vesentlig kulturarbeid Fosheim utfører med sine bøker om store komponister; i fjor Mozart, i år Beethoven, (neste år Grieg). I tillegg til rikt og flott illustrerte billedbøker kan man skaffe seg CD-er med musikken. Måtte mange gjøre også det. Gleder i vente for hele familien i toner, bilder og ord.

All den stund Beethovens liv ble ensomt og preget av at han svært tidlig begynte å bli døv, blir ikke denne fortellingen like sprudlende som fjorårets om Mozart. Ikke mindre interessant av den grunn, vi får et fint snitt av komponistens liv fra de første barneår med en svært ambisiøs og ganske gal far med «Mozartungen» som forbilde, til Beethoven dør. Bakerst i boka står faktiske opplysninger om komponisten og samtida.

Hilde Kramers illustrasjoner byr på en egen spenning. Dette mestrer hun. Velkommen igjen med personifisert musikkhistorie.