KONSERTER OG FESTIVALER: Rod Stewart på scenen under Norwegian Wood festivalen i fjor. Vel halvparten av all musikkomsetning kommer fra festival- og konsertbilletter. Foto Hans A Vedlog
KONSERTER OG FESTIVALER: Rod Stewart på scenen under Norwegian Wood festivalen i fjor. Vel halvparten av all musikkomsetning kommer fra festival- og konsertbilletter. Foto Hans A VedlogVis mer

Musikk-Norge omsetter for 3,1 milliarder kroner

Konserter utgjør mer enn 50 prosent.

Norsk musikkkbransje omsatte for 3,1 milliarder kroner i 2012.

Det viser rapporten «Musikk i tall».
Den er utarbeidet av Rambøll Management Consulting for Kulturdepartementet og Kulturrådet.

Den viser at konserter utgjør mer enn halvparten av de totalomsetningen i norsk musikkliv.

Konserter blir viktigere Det er Ballade som presenterer rapporten, som skal være første steg mot en årlig statistikk for å se utvikling av norsk musikk og hvordan inntektene fordeler seg på salg av innspilt musikk, konsertbilletter og rettighetsverderlag.

Av totalomsetningen på 3, 1 milliarder kroner utgjorde billettinntektene 1536 millioner kroner.

Inntekter fra innspilt musikk i form av fysisk og digitalt salg utgjorde 754 millioner kroner i 2012. Ulike vederlag utgjorde 796 millioner kroner.

Halvparten av Sverige Den norske musikkbransjen eksporterte for 247 millioner kroner. Dette tilsvarer åtte prosent av bransjens totale omsetning, skriver Ballade med utgangspunkt i «Musikk i tall»-rapporten.

Omsetningen i den norske musikkbransjen utgjør halvparten av nivået på omsetningen i Sverige.

Omsetningen i den norske musikkbransjen ligger omtrent på samme nivå som i Danmark. Sett i forhold til antall innbyggere, er omsetningen i de tre skandinaviske landene tilnærmet lik.

Inntekter privat støtte og salg av øl og mat ved konserter og festivaler er holdt utenfor.