EKSPORT: Arnfinn Bjerkestrand vil gjerne opprette et kulturnæringsfond, for å støtte de mest kommersielle prosjektene. Foto:  Terje Mosnes / Dagbladet
EKSPORT: Arnfinn Bjerkestrand vil gjerne opprette et kulturnæringsfond, for å støtte de mest kommersielle prosjektene. Foto: Terje Mosnes / DagbladetVis mer

Musikken skal ut!

- Aldri har musikken og artistene vært mer mangfoldig og kvaliteten så høy som nå. Nå er det på tid å høste også kommersielt, skriver artikkelforfatteren.

MUSIKKEKSPORT: Dagbladets kommentator Geir Ramnefjell stiller i sin kommentar «Norges kompleks» viktige spørsmål om den norsk musikken, artistene og eksporten av den. Svarene kan være flere men jeg forøker å bidra med noe. La meg først likevel si meg enig med Ramnefjell; det går an å organiserer seg til en internasjonal suksess!

Gjennom regjeringens Kulturløfte har aldri støtten til musikere og artister vært høyere enn nå. Men det har også antall søknader. Flere og flere av våre mest profilerte artister ser seg nødt til å søke om økonomisk støtte til sin kunstneriske virksomhet. Støttebeløpene til den enkelte øker svært lite og på den måten opprettholdes en mikroøkonomi for våre musikere og artister. Er fremtiden for våre artister med et kommersielt potensial og et marked å søke om 20 000 kroner i prosjektstøtte år etter år? Svaret mitt er nei.

Jeg har tidligere, men gjør det gjerne igjen, i tillegg til gode og robuste støtteordninger foreslått etableringen av et næringsutviklingsprogram - først og fremst for bransjen rundt artistene. Slik det nå fungerer er sentrale funksjoner som managere, management, plateselskap og musikkstudioer for avhengige av artistenes økonomi. Ved å invistere i, og utvikle og profesjonalisere støtteapparatet blir det også mer penger igjen til artistene.

I Kulturløftet heter det; Det skal stimuleres til kultur- og næringsprosjekter og økte private bidrag til kultur. Et nasjonalt næringsutviklingsprogram, gjerne underlagt Kulturdepertementet, kan legge til rette for samhandling med andre regionale investeringsfond som for eksempel Introfondet i Tromsø. På den måten vil det være mulig å gjøre én kulturkrone til tre. Jeg skulle gjerne også sett at et næringsrettet støtteprogram tiltrakk seg risikovillig privat kapital som kunne investere i kulturproduktene. På den måten kan vi kanskje gjøre én kulturkrone til fem.

Gjennom en slik næringssatsning legger man også til rette for en styrking av eksport av norsk musikk. Det haster med å få på plass kriterier for hva eksport av musikk er, og rapportering og statstikk på hva slags verdier norsk musikkeksport representerer. Det er viktig at kunnskapen om markedene og om det å konkurrere i et internasjonalt marked samles i ett forent eksportkontor for musikk. En styrking av Music Export Norway og etablering av et Eksportfinans for musikk er en forutsetning.

«Tango for to» het det da tidligere Kulturminister Ellen Horn og Næringsminister Grethe Knutsen bød hverandre opp til dans i en strategi for kultur og næring. I forordet skrev Horn og Knutsen: «Vårt inntrykk er at det er på høy tid at vi starter et arbeid for å øke samspillet mellom næring og kultur. Vi håper dette dokumentet kan være et positivt bidrag til dette viktige og utfordrende arbeidet.» Det var helt tilbake i 2001! Regjeringen skal legge frem en handlingsplan for kultur og næring i løpet av 2012. Med et interdepertementalt samarbeid og med innspill fra hele bransjen er jeg optimist. Aldri har musikken og artistene vært mer mangfoldig og kvaliteten så høy som nå. Nå er det på tid å høste også kommersielt. Nå er det tid for å gå fra ord til handling.