Muslimers forsoningsarbeid

DET HAR VÆRT

søkelys på antisemittismen i Europa. Mange har vist til en omstridt EU-rapport som blant annet har avslørt muslimers vold mot jøder i enkelte EU-land. Angivelig begått i disse muslimenes villfarne solidaritet med palestinerne.

Det bor 17 millioner muslimer i Europa. Antakelig var langt under en promille innblandet i overgrepene. Det er selvsagt langt under en promille for mye, men vi bør være på vakt mot generalisering av den vanlige europeiske muslim. Jeg har lest rapporten. Den er svært pro-israelsk og sier blant annet: «(...) i formen av antisemittisme kan det sies at fortidens tradisjonen med å demonisere jøder nå er overført til staten Israel.»

Trass rapportens generaliserende omtale av muslimer, nevner den også muslimers og muslimske miljøers protester mot denne volden og deres forsoningsarbeid. Dette har glimret med sitt fravær i norsk presse. Jeg kan nevne: I Danmark skrev profilerte dansk-palestinere et åpent brev på arabisk og dansk i avisen Politiken hvor de blant annet ba om at berettiget harme mot den israelske regjeringen ikke måtte vendes til hat mot jøder. I Tyskland inviterte muslimer det jødiske samfunn til dialog om fredelig sameksistens. I Frankrike lånte en muslimsk gruppe bussen sin til en jødisk skole som en forsonende gest. I Storbritannia oppstod muslimsk-jødisk forum som sammen fordømte volden. I Italia pleiet en imam kontakt med det italienske jødiske samfunn og forkynte til og med vennskap med Israel. (I Italia ble det kun registrert vold fra høyreekstremistene.) Når norsk presse retter sitt søkelys mot muslimers ugjerninger, er det synd at de utelater det motsatte. Rapporten bygger også på et begrenset tidsrom, 15. mai til 15. juni 2002, med noen tilbakeblikk. Dette var en opphetet periode i Midtøsten, med blant annet Jenin-massakren i april. Rapportforfatterne hevder selv at det roet seg i tiden etter. Muslimer er en diskriminert gruppe i vårt samfunn. Bildet av dem bør ikke bli skjevere enn nødvendig.