Muslimvennlig sensur

Koranen er ingen skattekiste for nynazister. Det er oss mennesker som kan tolke eller mistolke.

AVISA VÅRT LAND har nektet å trykke en annonse for boka «Allahs lille brune». Begrunnelsen er hensynet til norske muslimer. Et utgangspunkt for beslutningen later til å være Per Eriksens anmeldelse av boka i samme avis. Eriksen mener boka er en skattekiste for nynazister og predikanter med islamfobi.

«Allahs lille brune» består av sitater. Selv har jeg bidratt med sitater fra «Hadithen» (Profetens ord), som jeg oversatte til norsk. Men hvis versene som er sitert i boka er en skattekiste for nynazister, er vel også selve Koranen en skattekiste? Det virker som om Vårt Land har fordommer mot Koranen. For hvorfor er ikke sitater fra Bibelen en skattekiste for nynazister? Dette er en merkelig oppfatning av hellige tekster. De bør ikke leses fundamentalistisk, men tolkes.

KONSEPTET I «ALLAHS lille brune» er å presentere sitater fra islams hellige tekster som kan gi uinnvidde lesere en smakebit. Den som reiser til ørkenen tar ikke elven med seg, men en vannflaske. «Allahs lille brune» er en islamsk smaksprøve for å forstå islam fra et moderne og universelt ståsted: Islam i lys av menneskerettigheter, viten og demokrati. Boka prøver å formidle et budskap: Islamistene reduserer Koranens 6232 vers til 448 vers som i islamsk teologi kalles «Sverdversene». Disse versene blir ikke gjengitt på norsk av muslimer. «Allahs lille brune» presenterer dem for å belyse hvordan islam også kan gi grunnlag for fundamentalisme dersom Koranen ikke nytolkes. På samme måte som også Kristi budskap i Bibelen må nytolkes: «Men disse mine fiender som ikke ville at jeg skulle være konge over dem, før dem hit og hogg dem ned for mine øyne!» Lukas (19,27).

Koranen og bibelen er som Olav H. Hauges «Slegga»: «Eg stend der no. Eg lyt berre til når det røyner på». Slegga har ikke noen betydning i seg selv. Bare når den brukes får slegga betydning.

KORANEN ER INGEN skattekiste for nynazister. Det er oss mennesker som kan lese eller feil-lese, tolke eller mistolke. På samme måte som slegga kan brukes av en steinhogger til å bygge med, eller av en morder til å drepe med. Jeg kritiserer ikke Koranen, men jeg kritiserer menneskers forestillinger om den. Det er mennesket som kan gi et humanistisk meningsinnhold til sitater fra Koranen. For når Koranen ikke støtter mennesket og samfunnet, er det ikke nødvendigvis Allah det er noe feil med, men tolkningen. Og i islams historie har imamer støttet mennesket og tolket Sharija-loven på en humanistisk måte.

Kalifen al-Walid trakasserte kristne kyprioter og landsforviste dem kollektivt til Damaskus. Men muslimske teologer krevde at kypriotene skulle gis friheten og verdigheten tilbake. Da kalifen ikke ga etter gjorde teologene kupp (744 e.k.). Kypriotene ble befridd og fikk få måneder etter fritt leide tilbake til Kypros.

«Allahs lille brune» er en oppfordring til muslimer om å tilføre Koranen et humanistisk innhold, samt å vekke den kritiske sansen hos muslimske innvandrere i Norge. Men Vårt Lands redaktør har andre meninger. I radioen den 7. mars (17.30 på P4) presterte redaktøren å hevde at hensikten med boka er å spre fordommer. Hensikten? Dette sjokkerte meg. For jeg har hittil ikke opplevd en tankelesende avisredaktør i Norge. Basert på fordommer mot bokens forfattere har Lund drevet sensur på bekostning av ytringsfriheten. Jeg håper at Lunds uttalelse er inkvisisjonens siste skanse i Norge.

MEN: SKAPER bøker rasisme? Nei! Det som skaper rasisme i Norge er patriarkalske innvandrere som ikke vil justere egne verdier i møte med et et nytt samfunn. Det som skaper rasisme er fundamentalister som vil anvende sharia-loven diskriminerende. Det er dette som skremmer nordmenn og sprer fordommer mot muslimer. Det som skaper rasisme, er en islamist som offentlig forkynner selvmordsretten. For å lene seg på en autoritet har anmelderen i Vårt Land, Per Eriksen, rost en islamistisk forstander ved å sitere ham. Kanskje Eriksen ikke visste at han siterte en ytterliggående muslim som forsvarte selvmord i en uttalelse som avskrekket nordmenn. Per Eriksen og redaktør Lund er sannsynligvis påvirket av den politiske atmosfæren i Norge: Norsk innvandringspolitikk følger et kolonialistisk mønster som går ut på at staten integrerer miljøer, ikke individer. Dette skjer ved å forhandle med representanter for menigheter og muslimske organisasjoner. Miljøene omgir seg med gjerder; bygger grenser med mattradisjoner, halalkjøtt, klesdrakter og kulturell hjemlengsel. Dette verner om islamisme og fanatisme. Strukturalister og kulturrelativister på venstresiden, så vel som antirasister, har støttet et mønster der muslimer forstås som annerledes ved at muslimer identifiserer seg religiøst, og av den grunn vanskelig kan utvikles. Derfor har også Vårt Land akseptert å trykke annonser for bøker i samme serie med sitater fra Luther og Bibelen, men ikke for en bok med sitater fra Koranen.

SÅ LENGE STATENS minoritetspolitikk ikke justeres vil miljøet få overtak over individet. For når staten skal integrere miljøer bidrar den samme staten til at individet taper. Dette kan også forklare hvorfor Vårt Land og anmelder Per Eriksen tar avstand fra meg. Det gjøres uten hensyn til mine 18 år med antirasistisk arbeid som altså også omfatter bøker mot fordommer. Er det fordi jeg er muslim og tilhører en annen kultur? Hadde jeg vært en norsk forfatter ville jeg ikke fått behandling som muslim, men som individ. Jeg mener Vårt Land sprer ubevisst rasisme, skjult bak et overfladisk forsvar av norske muslimer. For til tross for at avisa ønsker å fremstå som tolerant, bidrar Vårt Land til å stanse utvikling i innvandrermiljøet gjennom å stoppe religionskritikk. Samtidig undervurderes nordmenns evne til å skille mellom rasisme og kritikk av tradisjon og religion. Norske intellektuelle har på tilsvarende måte liten tro på at muslimene kan utvikle seg gjennom religionskritikk. Dette er en slags rasisme med gode hensikter. Et typisk eksempel er at Knut Faldbakken ikke skiller religionsfiendtlige bøker fra menneskevennlig religionskritikk (VG, 26.12.04.)

NEI, FALDBAKKEN. Nei, Vårt Land. Religionskritikk fra et humanistisk ståsted var faktisk med å redde noen europeiske land fra rasisme og jødeforfølgelse under andre verdenskrig. Kirkens vegger var i disse land toleransens grenser. Voltaire sa at tyrkeren er min broder da tyrkerne var Europas erkefiende. Flere kirkesamfunn lærte av dette og utviklet en kristen horisont. Da nazistene okkuperte Norge brukte de sitater fra Luther som legitimerte antisemittisme. Men da nazistene startet deportasjonen av jøder fra Norge, var norske biskoper de eneste som protesterte skriftlig. Biskopene brydde seg ikke om Luthers «hellige» antisemittisme, men om det jødiske menneskeverdet. Teksten er ikke hellig. Mennesket er hellig. Allahs lille brune oppfordrer til en slik religionspraksis. Men boka bør ikke leses uten humoristisk sans, som dette hellige rådet til Profeten: «Når dere våkner, vask nesen tre ganger, for djevelen overnatter i neseborene.»