Mutt i manesjen?

VALG ’07: I følge Fabian Stang er jeg sur og misunnelig. Årsaken er at jeg i Dagbladet 7. august etterlyste mer politikk og mindre sirkus fra Høyres ordførerkandidat. Jeg konstaterer at Stang har valgt å møte utfordringen med å angripe meg i radioprogrammene P3Morgen og Dagsnytt Atten. Og med å gi media skylden for det bildet som er skapt av ham.

Denne sommeren har vi lest om Stangs nakenbading, om gressklipperen Lillemann, om at kjærligheten blomstrer, og om ordførerkandidatens gjestevisitt på et av Oslos sykehjem. Det er ingenting i veien med noe av dette, men jeg savner at han forteller velgerne hvor han står i viktige spørsmål. Det gjør jeg fortsatt.

Det gleder meg at Stang gjennom sitt sykehjemsbesøk har bidratt til å sette fokus på utfordringene innenfor helse- og omsorgssektoren. For eldreomsorgen i Oslo lider under Høyre og FRPs prioriteringer. Byen mangler sykehjemsplasser, og hjemmetjenesten preges av byrådets stoppeklokkeregime. Siden 2000 er antall sykehjemsplasser i Oslo redusert med over 500. I våre alternative budsjetter, har Arbeiderpartiet foreslått at bydelene skal få flere hundre millioner mer hvert år. Det ville gitt flere plass på sykehjem og bedre hjemmetjenester. Byrådet vurderer tydeligvis situasjonen som mer enn god nok: De foreslo i sitt budsjett for 2007 å legge ned ytterligere 300 sykehjemsplasser.

Også på andre områder innenfor helse og omsorg der utfordringene store har Oslo Høyre gitt få svar. Deler Fabian Stang H/FRP-byrådets holdning til narkomane, tiggere og prostituerte? Er de et «hygieneproblem» som skal feies vekk fra gatene, eller vil Stang prioritere annerledes? Står ordførerkandidaten for den passive holdningen til vold mot kvinner i Oslo, og hva vil han gjøre med køene til krisesentrene?

Jeg er verken spesielt interessert i Fabian Stang eller hans gressklippende Lillemann. Som ordførerkandidat for et parti som har hatt styringen i hovedstaden siden 1976, kun avbrutt av en periode med AP/SV-byråd, må han tåle at det blir satt fokus på hans standpunkter. Representerer Fabian Stang noe nytt, eller er det friske pustet ikke så friskt, likevel?