Mutte Money-menn

Global Money Games er fortsatt en fiasko. Selv ikke premier på 15 millioner lokker spillere til å satse på internettspillet. Nå innkalles eierne til sin andre ekstraordinære generalforsamling i løpet av fem måneder.

- Selskapet kan ikke leve av det antallet besøkende vi har i dag, vedgår styreformann Pål Atle Skjervengen.

Ifølge styreformannen skal aksjonærene under den ekstraordinære generalforsamlingen få informasjon om utviklingen i selskapet.

Akkurat det kan bli et trist kapittel, for til tross for premiebeløp som nærmer seg astronomiske 15 millioner kroner, er antall spillere heller jordisk.

- Rundt 200 i døgnet, anslår Skjervengen.

- Det er et stykke fram til lønnsom drift, sier han tørt.
Ifølge Global Money Games egne budsjetter skulle selskapet gå i balanse dersom 2300 spillere hver la igjen ti dollar daglig. Da skulle dagsomsetningen ligge på 173730 kroner. I stedet legger 200 spillere igjen fem dollar hver, eller 7553 kroner.

Dermed taper selskapet mellom 165000 og 170000 kroner hver børsdag spillet pågår. Det bringer de månedlige tapene opp i minimum 3,3 millioner. Etter fire måneders drift må derfor Global Money Games ha tapt over 13 millioner.

- Er nedleggelse av selskapet et alternativ styret vil legge fram for generalforsamlingen?

- Nei. Vi skal legge fram forslag om hvilken vei selskapet skal ta. Og om generalforsamlingen vil godkjenne eventuelle nye investorgrupper, sier styreformann Skjervengen.