Mye mer enn skaut

DEBATTEN OM INTEGRERING

i skolen har en stund handlet om jentene skal få lov til å bruke det tradisjonelle hodeplagget hijab eller ikke. Argumentet for et forbud er at dette skautet virker stigmatiserende og hemmer integrering. Det er å starte debatten i feil ende. Skal vi snakke om full integrering i skolen, må vi starte med respekt for at folk er forskjellige og har ulike livssyn. Så lenge barn kommer på skolen og blir møtt med budskapet om at det kun finnes en gud, den kristne, vil vi ikke lykkes med den flerkulturelle enhetsskolen. Idealet om enhetsskolen utfordres stadig, blant annet av de stadig flere privatskolene. Kristendommens plass i skolen har vært et stridstema helt siden etterkrigstiden, men debatten fikk fornyet glød da det ble innført et felles kristendoms- og religionsfag for alle elever (KRL). Det er blitt advart mot å gjøre KRL-faget obligatorisk fordi dette kan svekke minoritetenes tillit til den norske enhetsskolen. Dersom denne tilliten svekkes vil elevene heller gå over til private skoler. Dette vil Arbeiderpartiet unngå, derfor må faget endres. Dersom elever fra alle religioner og livssyn skal favne om faget som sitt eget, må faget forandres.

IKKE-KRISTNE

må slippe å få en kristen kontekst å tolke verden ut i fra. Språkbruken i læreplanen og dens forarbeider må revurderes, som omtalen av kristendommen som vår religion. Samtidig må kravet om kristen oppdragelse bort og den kristne formålsparagrafen bort. En religion kan ikke stilles over de andre. Å fjerne den kristne formålsparagrafen er en av de viktigste forutsetningene for at enhetsskolen skal fungere som fellesskole! På sitt årsmøte vedtok Oslo Arbeiderparti at paragrafen skal fjernes og KRL-faget erstattes med et religion, livssyn- og etikkfag.

Det er viktig at vi nå konsentrerer oss om å lage et fag som alle grupper i samfunnet kan enes om. Hvis ikke dette skjer, kan det ende opp med at mange som befinner seg utenfor kristendommen velger bort fellesskolen. Dette kan få negative konsekvenser for integrering av innvandrere. For å klare dette må vi ta av våre kristne kulturbriller og prøve å se andre religioner og livssyn med deres briller. Vi må la debatten handle om det som betyr noe og la skautene være i fred.