HEROIN: Ikke den første løsningen for å hjelpe LAR-brukerne.  Foto: Espen Røst / Dagbladet
HEROIN: Ikke den første løsningen for å hjelpe LAR-brukerne. Foto: Espen Røst / DagbladetVis mer

Mye ugjort før heroinassistert behandling

Vi må fokusere mer på rehabilitering.

Meninger

Norsk rusmiddelpolitikk har igjen vært på dagsorden, og det er bra. Utfordringen nå er å ta kloke valg for framtida. Formålet må være at flest mulig får best mulig behandling.

RIO er den største brukerorganisasjonen på rusfeltet. FO er profesjonsforbundet for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Vi mener det fortsatt må satses på legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og ivaretakelse av de tyngste rusmisbrukerne. Tjenestetilbudet er fragmentert og mangelfullt for LAR-pasienter og andre brukere etter spesialistbehandling. Det er 16 ganger høyere dødelighet etter rusbehandling og fengsel, enn før. Tiltakskjeden må styrkes kraftig, og da må man prioritere.

RIO og FO er derfor meget kritiske til at Arbeiderpartiet, SV og Venstre lanserer heroinassistert behandling som et tiltak som skal løse de problemene rusfeltet står overfor. Det er ikke slik at man har «forsøkt alt», manglende oppfølging er velkjent. Mange LAR-pasienter får behandlingen sin på apoteket.

Etter vår mening er det svært viktig å være restriktiv på hvem som kvalifiserer til tunge medikamenter. Særlig må unge med rusmiddelproblematikk få tilbud om god medikamentfri behandling. Fokus på medikamenters rolle og skadereduksjon i behandling og rehabilitering av mennesker med rusmiddelrelaterte lidelser, må ikke overskygge behovet for et helhetlig tilbud. Vi skal forhindre sykelighet og død samtidig som vi ikke forhindrer tilfriskning.

Den legemiddelassisterte delen av LAR skal være en liten del av et godt behandlings- og rehabiliteringstilbud. For at LAR skal gi gode resultater er det nødvendig med en systematisk behandlings- og rehabiliteringsinnsats og oppfølging. LAR må inkludere psykososiale tiltak i kommunene. Egen bolig og aktivitet på dagtid er en forutsetning for at behandlingen skal lykkes. RIO og FO mener at det er langt viktigere å satse på rehabiliteringsdelen av LAR, enn å utvide spekteret av medikamenter eller starte forsøksordninger med heroinassistert behandling.