-  Mye vil ha mer

Formann i Forfatterforeningen, Geir Pollen, er lei tullpratet om solidaritet og mener forfattere som Unni Lindell bør se litt lenger enn sin egen lommebok.

-  Mye vil ha mer, sier Geir Pollen. Formannen i Forfatterforeningen er oppgitt over feil og tull som har stått på trykk i ulike aviser de siste par ukene. Særlig gjelder dette Solidaritetsfondet, hvor ca. fire millioner i året kommer fra salg i Bokklubbene.

-  I utgangspunktet bør alle som kritiserer Solidaritetsfondet se litt lenger enn sin egen lommebok. Pollen synes uttalelser som: «Jeg er for solidaritet, bare det ikke blir for mye,» er håpløse.

Ren investering

-  Ikke for å være slem, men det er nærliggende å bruke Unni Lindell som et eksempel. Opp til 2002 hadde Lindell mottatt mer i stipend enn hun hadde bidratt med til Solidaritetsfondet, sier Pollen. Lindell hadde da blant annet et treårig arbeidsstipend fra NBU.

-  Det gir et godt bilde på at Solidaritetsfondet kan bidra til at forfattere kan få etablere et forfatterskap. Det viser at Solidaritetsfondet er en investering i forfatterskap som er under etablering og en investering i et forfatterliv etter at man ikke lenger orker å skrive ei bok i året. For å nevne noe. Solidaritetsfondet er en viktig brikke i hele bokøkologien.

Synergieffekt

-  Et annet poeng er at de som selger i Bokklubb også selger mye i bokhandel. Bokklubbene gir en enorm synergieffekt for de utvalgte forfatterne, sier Pollen.

Biblioteksvederlaget er noe annet, disse pengene går ikke inn i Solidaritetsfondet. Og har heller ikke noe med Forfatterforeingen å gjøre som sådan.

-  Pengene Forfatterforeningen får fra Biblioteksvederlagsfondet går inn i Vederlagsfondet. Et grunnstipend beregnes ut fra hvor mange bøker den enkelte forfatter har i biblioteket. Øvre grense går ved tretti bøker.

Kravet for å motta grunnstipend er at forfatteren har utgitt to bøker.

-  Uttalelser om at det er de samme som får, stemmer ikke. Det er god spredning og strenge regler for hvordan stipendene fordeles. For eksempel er det så mange som 281 forfattere som har fått de største stipendene, nemlig arbeidsstipend gjennom åra.

-  Hvis vi tar med garantiinntekter, løpende arbeidsstipender etc. utgjør alt som er disponibelt 26 millioner. Det har aldri vært så mange som får. Pengene kommer fra Vederlagsfondet og Solidaritetsfondet, ved siden av de statlige stipendene, sier Pollen.