Mykle-biografi

I slutten av oktober utkommer «Mykle. Et diktet liv», den første biografien om Agnar Mykle.

Cappelen-direktør Anders Heger avslutter dermed sitt mangeårige prosjekt om forfatteren og myten. Mykle etterlot seg et enormt materiale i form av brev, manuskripter og tekster da han døde i 1994. Heger er den første som har fått tilgang til de 50 000 sidene. I tillegg har han intervjuet nøkkelpersoner i Mykles liv. «Mykle. Et diktet liv» er den første biografien som går opp hele Mykles liv. Boka inneholder en rekke nye opplysninger om forfatteren som etter rettssaken i 1957 trakk seg tilbake fra offentligheten.