Myndighetene satser på forskning

FORSKNING: Forskerne Morten P. Oksvold og Hans Christian Dalsbotten Aass hevder i sin kronikk 5. januar at norske myndigheter i en lang periode har nedprioritert forskningen. Dette er misvisende sett i lys av at statsbudsjettet for 2006 innebærer en rekordhøy vekst i forskningsbevilgningene på hele 1,3 mrd. kroner. Det tilsvarer en realvekst på nær 7 prosent. I tillegg har vi allerede sikret en betydelig vekst i forskningsmidlene for 2007, ved at kapitalen i Fondet for forskning og nyskaping er styrket med 14 mrd. kroner per 1. januar i år. Veksten i 2006 er enestående og bygger på en periode med brei partipolitisk enighet om å styrke forskningsinnsatsen i Norge. Også under forrige regjering økte bevilgningene til forskning og utvikling betydelig. Den gjentatte påstanden om nedprioritering av norsk forskning blir derfor urimelig.

JEG KAN forsikre Oksvold og Aass at denne regjeringen vil fortsette å prioritere forskning. Denne regjeringen har høye forskningspolitiske ambisjoner, og målet om at 3 pst. av BNP skal gå til forskning innen 2010, står fast.