Mytisk landskap

Arvid Sveen har både sett og skaffet seg innsikt om mytiske mønstre i Sameland.

BOK: Like i nærheten av Lofotkatedralen ved Kabelvåg ligger Trollsteinen, som var et samisk kultsted i førkristen tid. Dette framgår av at et kors er hogd inn i den ruglete overflaten, for på den måten å gi et negativt stempel til samenes naturreligion som «ufarliggjorde» stedet. På andre plasser fjernet den kristne øvrigheten slike synlige spor etter urbefolkningenes «trolldom».

Likevel klarte ikke misjonens utsendte å eliminere alle spor etter samenes kosmologi. Det skyldes ikke minst at de mytiske markørene var en del av naturen, og bare betydningsfulle for dem som hadde viten om «det usynlige landskapet».

Gjennom sine kameraferder over Nordkalotten har fotografen Arvid Sveen skaffet seg stor innsikt om slike steder, og med en slik viten blitt i stand til å fokusere en annen side ved landskapet enn vanlige fotofrelste som fascineres av omgivelsene i Sameland.

«Kanskje er det bare stein og berg,» skriver Sveen i boka «Mytisk landskap», som han nå utgir parallelt med sin utstilling i Tromsø Kunstforening. Men bildene blir likevel visuelle vitnemål om at han har oppsøkt og fortolket stedene med respekt for det de en gang representerte - og delvis fortsatt betyr.

Sveen er ingen nøktern dokumentarist, men formidler med all sin fotografiske følsomhet en evne til innlevelse som han balanserer med faktarike og forklarende tekster. Og holder seg til et svarthvitt-register som sjelden lar nyansene helt overskygges av motivenes spektakulære sider.

Selvsagt ansporer det myteomspunne ved enkelte steder til dramatisering med meteorologiske effekter, som ikke minst regionens suggestive lys og slående skyformasjoner innbyr til. Likevel er det mer spennende å følge Sveen når han går tett inn på, og lar oss se for eksempel de enkelte elementene som bygger opp de større strukturene i labyrinter og offerringer.

Men det er heller ikke vanskelig å la seg forundre med fotografen over geologiens særegne skaperverk som fortidas urbefolkning knyttet sine imaginære forestillinger og projeksjoner til. For det er et fantastisk landskap Sveens innbilningskraft og kunnskapstørst er næret av i denne rikholdige boka.