UKLART, MEN VIKTIG: De 1399 tekstmeldingene mellom Eirik Jensen (foran) og Gjermund Cappelen (bak) er avgjørende brikker i puslespillet som tegner bildet av en korrupt politimann. Forsvarerne Sidsel Katralen til høyre foran, Kaja de Vibe bak til venstre. Foto: Nina Hansen / DAGBLADET
UKLART, MEN VIKTIG: De 1399 tekstmeldingene mellom Eirik Jensen (foran) og Gjermund Cappelen (bak) er avgjørende brikker i puslespillet som tegner bildet av en korrupt politimann. Forsvarerne Sidsel Katralen til høyre foran, Kaja de Vibe bak til venstre. Foto: Nina Hansen / DAGBLADETVis mer

Jensen-saken:

Nå er vi ved kjernen av indisiene mot Eirik Jensen

Noen lyver.

Kommentar

På hvor mange forskjellige måter kan man tolke en og samme tekstmelding? Minst tre, når det gjelder Jensens og Cappelens mystiske meldinger.

Spørsmålene fra statsadvokat Lars Erik Alfheim til Gjermund Cappelen handlet fredag om kjernen av indisiene mot Eirik Jensen: Kommunikasjonen mellom ekspolitimannen og storsmugleren. Påtalemyndigheten har laget utfyllende tidslinjer der de knytter tekstmeldinger og telefonsamtaler mellom de to til datoer og innførsler av hasj til landet.

Dette er det Jensen har kalt «blomsterspråk», og som i stor grad er vanskelig å tyde. Jensen forklarte i tingretten at dette dreier seg om mas om opplysninger, skrevet i kode for å hindre at kildeforholdet mellom ham og Cappelen skulle bli avslørt for andre kriminelle.

Cappelen forklarte både da og nå at det dreier seg om innførsler av hasj, kontroller ved grensa og pengeutbetalinger til Jensen.

Fra vitneboksen forklarte Cappelen detaljert hva hver enkelt melding betyr. «Kommunen» er kode for narkotikaleverandøren, «stille» og «mye snø» handler om at han venter på leveranse, «jobbing i huset» at det er en leveranse på vei. «Rett solfaktor» betyr at nå er det trygt.

Cappelen knyttet meldingene konkret til ulike partier hasj som han skal ha fått inn til Norge.

«Husker du dette?» spurte rettens administrator Kristel Heyerdahl. Cappelens forklaring er så konsis at det er naturlig å spørre. Jeg husker i alle fall lite av hvilke tekstmeldinger jeg skrev for åtte og ti år siden. Storsmugleren bekreftet da også at han først og fremst forstår hva han har ment, siden han har fått tekstmeldingene forelagt. Nå som Cappelen har fått sett nøye på bevisene, svarer han sjelden at han ikke husker hva en melding betyr.

LØGNER: Eirik Jensen sin forsvarer, John Christian Elden, mener Cappelen ikke husker opplysninger som han tidligere har gitt, og at han derfor stadig kommer med ny informasjon. Video: Nicolai Delebekk / Dagbladet Vis mer

På den måten er forklaringen konstruert rundt bevisførselen. Den kan selvfølgelig likevel være presis. Kommunikasjonen framstår uansett som mistenkelig, selv om det ikke framgår noe krystallklart budskap i meldingene. Bortsett fra dem som ikke skal leses som noen kode. Som Cappelen selv sa i retten: «Vi kan jo også møtes for å si god jul, man skal ikke overtolke disse meningene heller».

STÅR PÅ SITT: Forsvarer Kaja de Vibe Malling reagerer på John Christian Eldens utsagn, og sier hennes klient Gjermund Cappelen hele tida har vært den samme. Video: Nicolai Delebekk / Dagbladet Vis mer

Tekstmeldingene fra to måneder i 2010 skal føres i lukket rett. I åpen rett har Cappelen sagt at hans siste store bidrag som informant for politiet skjedde da. Vi kan derfor anta at noen som ble arrestert dette året kan utgjøre en risiko for Cappelen hvis de får se innholdet i denne kommunikasjonen.

Siden Eirik Jensen ikke vil svare på spørsmål fra aktørene i retten før etter at Cappelen er ferdig med sin forklaring, har han ennå ikke blitt konfrontert med tekstmeldingene. Spesialenheten kommer ganske sikkert til å fokusere mye på dette. De 1399 tekstmeldingene er avgjørende brikker i puslespillet som tegner bildet av en korrupt politimann. Kommunikasjonen er uklar, men viktig.

Tingrettens dom la avgjørende vekt på betydningen av disse meldingene. John Christian Elden har varslet at forsvarerne denne gang har gjort sine egne undersøkelser. De vil i lagmannsretten legge fram nye bevis på politiaksjoner og andre hendelser som kan gi helt andre forklaringer på de mystiske tekstmeldingene. Kanskje har også Jensen slik fått bedre hukommelse enn sist.