Nå får Nerdrum ekspert-dommere

- Kan styrke saken for Nerdrum, mener skatterettsekspert.

FÅR FAGKYNDIGE DOMMERE: Borgarting lagmannsrett har godtatt Odd Nerdrums ønske om fagkyndige meddommere i ankesaken som begynner 26. august. Skatterettsekspert Hugo Matre tror det kan komme Nerdrum til gode. 
Foto: Sveinung U. Ystad / Dagbladet
FÅR FAGKYNDIGE DOMMERE: Borgarting lagmannsrett har godtatt Odd Nerdrums ønske om fagkyndige meddommere i ankesaken som begynner 26. august. Skatterettsekspert Hugo Matre tror det kan komme Nerdrum til gode. Foto: Sveinung U. Ystad / DagbladetVis mer

(Dagbladet): 26. august møter Odd Nerdrum i retten igjen, i straffesaken der han er tiltalt for grovt skattesvik. Og for første gang i saken er det oppnevnt fagkyndige meddommere med kompetanse på økonomi og regnskap.

Det er Nerdrums forsvarer, Pål Berg, fornøyd med.

- Jeg synes det er en klar forbedring. Det er viktig i denne saken at det er meddommere som forstår seg på pengestrømmer og tall, sier Berg til Dagbladet.

• Les alt om Nerdrum-saken her

Opphevet av Høyesterett Nerdrum ble i fjor sommer dømt til to år og ti måneder i fengsel for å ha lurt unna omtrent 14 millioner kroner fra norske skattemyndigheter.

I etterkant av dommen gravde Dagbladet fram nye beviser i saken, som viser at Nerdrum trolig skattet av alle sine inntekter, men muligens til feil tid og delvis feil land. Dommen ble anket til Høyesterett som i vinter opphevet dommen, da retten mente den var for dårlig begrunnet.

Berg fikk avslag da han ba om økonomisk sakkyndige meddommere da saken var oppe i lagmannsretten i fjor sommer. Både Nerdrum og forsvareren uttrykte frustrasjon over avslaget.

- Behov for ekspertise Retten i den kommende saken består av tre lagdommere, i tillegg til fire meddommere hvorav to er økonomisk fagkyndige og to er såkalte legdommere.

Dokumentene Dagbladet har tilgang på gir verken svar på hvorfor ønsket om fagkyndige meddommere ble avslått forrige gang, eller hvorfor retten nå har kommet til motsatt konklusjon.

Lagdommer Kristel Heyerdahl, formann retten som skal behandle Nerdrum-saken, sier til Dagbladet at årsaken til oppnevnelsen av fagkyndige dommere denne gangen er at retten har ment det er behov for økonomisk og regnskapsmessig ekspertise i retten.

- Nerdrums advokat har ønsket fagkyndige meddommere, og påtalemyndighetene har ikke motsatt seg dette. Forberedende dommer i en sak kan da oppnevne fagkyndige meddommere dersom han eller hun mener det er behov for det.

- Hvorfor ble det samme avslått forrige gang saken skulle opp i retten?

- Jeg jobbet ikke med saken da, så jeg vet ikke hva som lå bak vedtaket. Men man kan da ikke ha ansett det som nødvendig med fagkyndige, mens man nå har vurdert det annerledes, sier Heyerdahl som legger til at de aller fleste saker blir behandlet uten fagkyndige meddommere.

- Kan styrke saken for Nerdrum Hugo Matre, skatterettsekspert i advokatfirmaet Schjødt, sier det absolutt virker fornuftig at det er oppnevnt fagkyndige i Nerdrum-saken.

- Noe av det spesielle her er at det har dukket opp bevis som man skulle ønske at hadde vært til stede hele tiden, og det kan ha gjort at domstolen nå ser behovet for å styrke den økonomiske kompetansen i retten, sier Matre.

Han forklarer at fagkyndige dommere er normalt når sakens faktum beveger seg inn på områder som ligger utenfor normal juridisk kompetanse.

- Normalt styrker det saken for den parten som har operert i den bransjen eller fagområdet der de fagkyndige har kompetanse, sier han.

Kompliserte forhold - I dette tilfellet kan det styrke saken for Nerdrum. Her er det diskusjoner om bransjespesifikke forhold knyttet til ham og galleriet hans, som for utenforstående kan virke fremmede, mens en som kjenner feltet trolig kan si mer om hva som er vanlig praksis og ikke. Da kan de fagkyndige være med å utfylle bildet i rettens diskusjoner, sier Matre.

Bettina Banoun, leder i Advokatforeningens skatterettsutvalg, mener det ikke er overaskende at retten ønsker større økonomisk ekspertise.

- Tiltalte og aktoratet er ikke samstemte om hva som er faktum i saken, og da kan det være behov for å forsterke retten med fagkyndige som kan bidra til å avklare innholdet i de økonomiske transaksjonene, sier hun.

Mer tid Saken begynner i Borgarting lagmannsrett i Oslo 26. august. Den er satt til å gå over fem dager, og blir med det den hittil lengste rettsforhandlingen i Nerdrums runddans i rettsystemet.

Aktor i saken, politiadvokat Asbjørg Lykkjen, sa til Dagbladet i mai at aktoratet har ønsket mer tid til å legge fram beviser.
På spørsmål om hvordan saken står etter Høyesteretts opphevelse av dommen, svarte hun at den står som før.

NY FORSVARER?: Odd Nerdrum har bedt den profilerte advokaten John Christian Elden om å ta saken hans i den kommende ankesaken i Borgarting lagmannsrett i august. Nerdrum forsøker nå å få utsatt saken for at Elden skal få timeplanen til å gå opp.
Foto: Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet
NY FORSVARER?: Odd Nerdrum har bedt den profilerte advokaten John Christian Elden om å ta saken hans i den kommende ankesaken i Borgarting lagmannsrett i august. Nerdrum forsøker nå å få utsatt saken for at Elden skal få timeplanen til å gå opp. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet Vis mer

- Høyesterett har bedt om er en bedre begrunnet dom, og da blir det lagmannsrettens oppgave å skrive en bedre dom. Vi mener fortsatt det er en riktig tiltale og at resultatet fra lagmannsretten sist gang var riktig, sa Lykkjen.

Det lyktes ikke Dagbladet å få kontakt med Asbjørg Lykkjen i går.