Nå har digital-døden nådd lokalavisene

Har få ressurser til å henge med i kappløpet på nett.

(Dagbladet): Mediebedriftenes landsforening (MBL) har i dag offentliggjort opplagstall for 2014. MBL har endret tellemåten for opplag, noe som gjør at avisenes salgstall ikke er sammenliknbare med tidligere år.

Det er likevel på det rene at lokalavisene nå taper lesere i stort monn. Ifølge MBL gikk den totale lesingen av norske lokalaviser ned med 8,8 prosent i 2014.

- Det skyldes at medieutviklingen man har sett blant de store avisene, nå også inntrer for de mindre avisene, sier fagsjef Helge Holbæk-Hanssen i MBL.

Konkurrerer med Facebook om det lokale Førsteamanuensis i medieledelse ved Høgskolen i Gjøvik, Jens Barland, sier han tror trenden allerede har vart noen år, men at den blir synlig på statistikken nå på grunn av den nye tellemåten.

- Situasjonen der lokalmediene har sluppet unna den mest brutale overgangen til digital, endrer seg. Lokalavisene er på vei inn i en ny konkurransesituasjon som kanskje kan forklare nedgangen, sier Barland.

Han peker på at der lokalavisene har kunnet lene seg på at de er alene om det lokale stoffet, møter de nå konkurranse fra for eksempel lokale Facebook-grupper.

- Nå som både besteforeldre, gamle tanter og foreldregenerasjonen er på Facebook, har de sine egne mikrosteder for det de er involvert i. Det tar en viktig bit av lokalmedienes kake, sier Barland.

Handler om overlevelse - Men lokalmediene møter også en ny konkurranse på makronivå. For når alt er et museklikk unna, må de konkurrere med verdens beste nettsteder om oppmerksomheten på skjermen. Ikke bare VG og Dagbladet, men BBC, CNN og New York Times, som har helt andre utviklingsressurser til rådighet, sier Barland.

Medieforskeren tror likevel ikke vi må venne oss til et Norge uten lokalaviser.

- Folk vil alltid være opptatt av det nærmeste. Lokalmediene må finne nye roller og nye områder i nærmiljøene som engasjerer folk, og selv om de ikke har mye ressurser igjen etter nedskjæringer og nedbemanninger, handler dette om overlevelsesvilje. Og det tror jeg lokalmediene har, sier han.

Øker med betaling Generalsekretær Rune Hetland i Landslaget for lokalaviser, som organiserer de rundt 100 minste lokalavisene i Norge, innrømmer at overgangen ikke går like fort for de små som for de store.

- Men den skjer kanskje vel så fornuftig. Våre aviser har alltid hatt størsteparten av inntektene fra leserne, vært avhengig av å ta betalt og har derfor ikke gitt bort innholdet sitt gratis på nett, sier han.

Ifølge Hetland finnes det flere eksempler på lokalaviser som paradoksalt nok har økt trafikken på nett etter at de etablerte betalingsløsninger.