GIR STØRE RÅD: – Tiden jobber ikke for oljeboring, den jobber for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Du kan gi KrF og Venstre en god grunn til å skifte side, og vise at miljøløsningene ikke finnes på høyresiden i norsk politikk, er rådet SV-leder Audun Lysbakken (t.v.) gir til Ap-leder Jonas Gahr. Foto:  Vegar  Wivestad Grøtt /  NTB Scanpix
GIR STØRE RÅD: – Tiden jobber ikke for oljeboring, den jobber for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Du kan gi KrF og Venstre en god grunn til å skifte side, og vise at miljøløsningene ikke finnes på høyresiden i norsk politikk, er rådet SV-leder Audun Lysbakken (t.v.) gir til Ap-leder Jonas Gahr. Foto:  Vegar  Wivestad Grøtt /  NTB ScanpixVis mer

Debatt: Oljeleting i nord

Nå har du sjansen, Jonas!

Du, Jonas, hva med å parkere høyresiden i miljøpolitikken, ved å ta et modig valg og la olje-omkampen ligge?  

Meninger

Nå kan du samle sentrum-venstre i norsk politikk, parkere Høyre på det grå sidesporet i miljøpolitikken og unngå en valgkamp hvor vi som ønsker regjeringsskifte må krangle med hverandre. Alt du må gjøre er å skrinlegge tanken om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Det kan ikke være så vanskelig. Du vet jo allerede at oljeboring i dette verdifulle havområdet er et valgløfte du ikke kan gjennomføre.

SV-LEDER: Audun Lysbakken.
SV-LEDER: Audun Lysbakken. Vis mer

I mer enn to tiår har kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja vært en hovedsak i norsk miljø- og oljedebatt. Så lenge har toppene i oljebransjen ønsket seg tilgang, og så lenge har miljøvernere, fiskere og mange blant lokalbefolkningen advart mot konsekvensene for natur, klima og andre næringer.

Sommeren 2001 var det nære på. Boreriggen var på vei nordover til Lofoten da den ble stoppet av Arbeiderpartiets miljøvernminister Siri Bjerke i siste øyeblikk. Protestene fra fiskeriorganisasjonene og miljøbevegelsen var høyere enn det Arbeiderpartiet kunne tåle ved inngangen til valgkampen. Dessverre var det siste gang Arbeiderpartiet stilte opp for en annen visjon enn oljen.

Siden den gang har det vært SV som har reddet Arbeiderpartiets miljøtroverdighet. Både i regjeringsforhandlingene i 2005 og 2009 hindret SV Arbeiderpartiet i å åpne for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja., og i 2013 tok Venstre og KrF ballen videre. Siden regjeringsskiftet har Arbeiderpartiet fått ny ledelse. Det er en god anledning til å tenke nytt.

Hvis noen tror at motstanderne mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja er rammet av utmattelse eller materialtretthet tar de feil. SV og våre allierte er klare til ny kamp, og vi kommer til å vinne igjen. Vi stoler på at vi har de andre miljøpartiene med oss. Uansett hvor mange ganger Ap, høyresiden og oljedirektørene tar saken fram igjen, kommer motstanden til å bestå. Tiden jobber ikke for oljeboring, den jobber for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Siden 2013 er flere av oljetilhengernes hovedargumenter sterkt svekket.

For det første har oljens venner lokket med nye arbeidsplasser, men erfaringene fra Finnmark og Goliatutbyggingen viser noe annet. Løftene til Finnmark ble brutt. Og oljeavhengige lokalsamfunn i resten av Norge opplever harde tider. Det er all grunn til å frykte det samme i Lofoten, Vesterålen og Senja.

For det andre har regionen blitt framstilt som dømt til nedgangstider uten oljeindustrien. Faktum er at regionen har befolkningsvekst, levende fiskerier og en boom i turistnæringen

For det tredje har vi endelig fått en internasjonal klimaavtale. Det radikale målet i Parisavtalen er å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Vi er allerede sent ute med å redde klimaet, alle utsettelser forsterker klimakatastrofen. Størsteparten av jordens fossile energiressurser må bli liggende om målet skal nås. Også mye norsk olje og gass må forbli under havbunnen hvis vi skal løse problemet på en realistisk og rettferdig måte. Da gir det ingen mening å utvinne olje i våre mest verdifulle og sårbare naturområder.

Argumentene mot oljeboring står like sterkt som før. Fortsatt vil uerstattelige naturverdier være i fare ved en ulykke i nærheten av Lofoten, Vesterålen og Senja. Fortsatt er disse havområdene fødestuen til verdens siste store torskestamme, en verdifull ressurs som vi må forvalte for framtiden. Fortsatt vil oljeaktivitet gi en vanskeligere hverdag for fiskerne langs kysten. Fortsatt vil oljeplattformer bli et alvorlig problem for bedrifter som lever av rein natur, enten de selger fisk eller opplevelser.

Da du tok over som leder i Ap ga du signaler om nytenkning i miljøpolitikken, Jonas. Siden har skuffende lite skjedd. Det er ikke noe rart din egen ungdomsorganisasjon AUF er utålmodig. AUF-leder Mani Husseini varslet i sommer at AUF ikke driver valgkamp for Arbeiderpartiet gratis. Ungdommen varsler kamp mot konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Om AUF skulle tape er de selvsagt velkommen til å drive valgkamp for SV. De kan alltid stole på at vi står på miljøets side.

Det er på tide å forene de røde og grønne kreftene i norsk politikk. Vi kan ikke bygge framtidens arbeids- og næringsliv på løsninger som setter evigvarende ressurser som torsken i fare. Vi kan ikke fornekte klimaendringenes brutale matematikk. Tvert imot er det ved å ta miljøproblemene på alvor vi kan sørge for at Norge handler mens det er tid. Vi må samarbeide om å stanse klimaendringene og bygge arbeidsplassene og industrien som det grønne skiftet trenger.

Lofoten, Vesterålen og Senja er testen på om Arbeiderpartiet kan bli et grønt parti. Det er ikke mulig å være et troverdig miljøparti og gå inn for oljeboring i dette området. Derfor har du et viktig valg å ta, Jonas. Du kan bygge bro til både venstresiden og sentrum i norsk politikk ved å droppe forslaget om konsekvensutredning, og du kan vise at du er modigere og mer framtidsrettet enn Erna Solberg og Siv Jensen. Du kan gi KrF og Venstre en god grunn til å skifte side, og vise at miljøløsningene ikke finnes på høyresiden i norsk politikk.

Men aller viktigst: Du kan gjøre det rette. Du kan ta et standpunkt som vil stå seg for framtiden.

Jeg er klar for enda en valgkamp for Lofoten, Vesterålen og Senja. Jeg er trygg på at vi vil vinne igjen, men jeg vil helst slippe å bruke tid på ennå en omkamp. Vi har så mange andre oppgaver å ta fatt på sammen. Vi skal stoppe klimaendringene, vi skal bygge framtidens Norge, og vi skal sikre en mer rettferdig fordeling. Det er på tide å gå videre nå. Det er opp til deg.