Nå kommer pikstormerne

Bravo! Endelig! Jeg er begeistret og har fått intellektuell reisning.

Jeg har nettopp lest en ny bok i den altfor lange serien av bøker av kvinner og menn som skriver om seg selv, og jeg er endelig blitt begeistret. Det skulle altså en pikstormer til for å gi meg intellektuell reisning.

Den nylig utgitte antologien «Pikstormerne» er så vidt meg bekjent den sjette antologien (en svensk, to norske og tre danske) i det som har vist seg å bli en fellesnordisk grasbrann innen kjønnsdiskusjonen.

Ikke siden Bjørnstjerne Bjørnson skrev dramaet «En handske», og med det satte i gang den store nordiske krigen om seksualmoralen i 1880-årene, har Norden opplevd noe liknende.

Forandring

Pikstormerne gjør som fittstimen, de erobrer motstanderens begrep og gjør det til sitt eget. «Pikstormerne» er derfor ikke en bok med en hær av unge pikker som stormer fram til forsvar for maskuliniteten eller til angrep mot kvinner. Pikstormerne er menn som viser til forskjelligheter innen mannligheten og motsetninger i kampen for å endre den tradisjonelle maskulinitet. Slik Niels Ulrik Sørensen sier det i forordet, at pikstormerne «stormer den gamle maskuliniteten, nedbryder den og definerer den på ny. For os betyder Pikstormerne forandring. Forandring af maskuliniteten».

Pikstormerne taler ikke med én stemme. Her finnes innblikk i mange menns forskjellige valg av livsstrategier, og det spennende er at de forsøker å si noe om hva deres konkrete valg har med maskulinitet å gjøre og i visse tilfeller hvilke konsekvenser det får for maskuliniteten.

Her skriver en pornoforbruker, en kroppsbygger, en horebukk, en jomfru, en fjellklatrer, en bifil, en modell osv., og flere av tekstene gir oss mulighet til å få ny innsikt i maskulinitetens problematikk.

Ingen patentløsninger

Pikstormerne skriver seg inn i et punkt mellom tradisjonelle oppfattelser av kvinner og menn. De aksepterer verken lettkjøpte kvinneroller eller mannsbilder. «Der finnes ingen patentløsninger på det at være mand,» skriver Farshad Kholghi, «man må prøve seg fram.»

Flere skriver om hvordan det er omkostninger ved det å bryte forventningene om å skape en tradisjonell maskulinitet, men omkostningene ved å bli en vanlig mann er større. Slik Ralf Christensen oppsummerer det: «Kampen for at blive mand er dyr. Mulig pris: ufølsomhed, afstumpedhed, kynisme, angst, overfladisk selvglæde, dyptliggende selvhad.»

Fascinerende er det også at flere av forfatterne velger seg U2s forsanger Bono, og hans både politiske og personlige tekster, som en representant for noe av det de vil uttrykke: å kunne være både mann og annerledes mann på samme tid.

La meg trekke fram et eksempel hvor maskulinitetens tvetydigheter spilles ut.

Horebukkens bakside

Tue Gaston forteller i «Jeg holder harem» hvordan han alltid er sammen med to til fire kvinner samtidig.

Han er alltid ærlig i forhold til kvinnene, noe som gjør at mange kvinner trekker seg etter en kort stund, slik at Gaston til stadighet må ut å fornye haremet sitt.

I og med at teksten omhandler et fenomen de fleste holder skjult (foruten å skryte av det til sine mannlige venner), gir den et spennende innblikk i en horebukks maskulinitet. Mest påtakelig er det hvordan teksten framskriver en spesiell form for servicemaskulinitet, en mann som har som oppgave å tilfredsstille sine «kunder». Å være serviceorientert er i svært mange sammenhenger en god form for maskulinitet, men når den går på seksualiteten løs blir den problematisk. Derfor får Gaston vanskeligheter med ereksjonen, eller reisningsbesvær, som han kaller det.

En serviceorientert mannlig seksualitet uten kjærlighet, blir her en seksualitet uten reell tenning og med klare orgasmeproblemer. Jeg får assosiasjoner til Susan Faludis siste bok «Stiffed», hvor hennes kapittel om pornoindustrien viser at mennenes største problem under filmingen er å få reisning.

Maskulin skrekk

Det fascinerende her er at det største mannlige fantasmet, haremet og pornografiens uendelighet av villige damer, fører til maskulinitetens største skrekk: vanskeligheter med å få den til å stå.

Muligens er menn like avhengige av ømhet, intimitet, kjærlighet og hengivenhet som kvinner for å få en god seksualitet, hvor pikken også strutter.

Men fantasmene ligger så sterkt over mannen at angsten og skrekken kommer meget tett på. Så vidt jeg kan se står vi her overfor et stort, mørkt kontinent av uvitenhet om sammenhenger og funksjoner i den mannlige seksualitet.

<B>NY ANTOLOGI: </B> Niels Ulrik Sørensen er redaktør av "Pikstormerne".