Nå må du drikke mindre

ALKOHOL: Mandag 16. juni hadde Dagbladet overskriften «Nå kan du drikke mer» over hele forsiden. Samme dag offentliggjorde Blå Kors-rapporten der det fremgår at alkoholkonsumet i Norge har økt med 91 prosent siden 1960.

Dette er en utvikling ute av kontroll, som fører til at en jevn strøm av norske barn og ungdommer får sin oppvekst preget av mors eller fars rusmisbruk. Enorme ressurser i helsevesen, politi og kommuner i hele Norge må settes av til å bøte på skadevirkningene. Blå Kors alene har nå 900 mennesker ansatt i Norge for å hjelpe mennesker som sliter med rusmisbruk og spilleavhengighet.

Dagbladet og de medisinske forskerne kan ha rett i sin bedømming av det superkontrollerte alkoholkonsumet i en amerikansk studie, men i norsk virkelighet er et så spesielt konsum irrelevant. Økt konsum gir økte skadevirkninger, og å anbefale nordmenn å drikke alkohol daglig er etisk og medisinsk uholdbart.

Skal Dagbladet angripe norsk alkoholkonsum journalistisk bør de trekke den motsatte konklusjonen av sin tåpelige forside. Vi drikker mer og mer i Norge, uten at noen har besluttet en slik utvikling, og uten at noen har formulert eller vedtatt den politikken som skal stoppe den. I en situasjon med politisk vakuum rundt ruspolitikken, er det siste vi trenger at Dagbladet kommer med nok en variant av at «et glass rødvin kan være sunt».

Det kan være at Dagbladet ønsker å fri til befolkningen med en forside som letter samvittigheten til nordmenn som drikker hyppig. Men Dagbladet kjenner leserne dårlig. Blå Kors-undersøkelsen gjennomført blant 4000 nordmenn i april, viser at nordmenn er svært kritiske til utviklingen av alkoholskader i Norge. 84 prosent er tilhengere av en alkoholpolitikk som er strengere eller like streng som i dag.

Vi trenger Dagbladet i konstruktiv debatt om utviklingen av rusmisbruk og skadevirkninger i Norge, vi trenger genuine journalistiske perspektiver på en virkelighet der 120 000 barn og unge i Norge er truet av eget eller andres rusmisbruk.