Nå vil de ta fra oss det åpne nettet igjen

Ofres nettnøytraliteten på det mobile nettet?

KOMPRMISS: Google og nettoperatøren Verizon mener nettnøytralitet er viktig, men ikke nødvendigvis på det mobile internettet. Foto: SCANPIX
KOMPRMISS: Google og nettoperatøren Verizon mener nettnøytralitet er viktig, men ikke nødvendigvis på det mobile internettet. Foto: SCANPIXVis mer

||| Kampen for såkalt nettnøytralitet står sentralt i debatten om framtidas internett. Nettnøytralitet er prinsippet om at trafikk fra alle innholdsleverandører skal behandles likt, og det ikke skal være mulig for kommersielle operatører å opprette bomstasjoner på nettet som deler den digitale almenningen inn i «motorveier» og «kjerreveier».

Motsatsen til den nøytale, åpne nettet, er et slags kabel-tv-internett, der det ikke lenger er en selvfølge at du har tilgang til alt på nettet i din «pakke».

I 2007 intervjuet jeg hedersmannen Vint Cerf, et av nettets fedre og heltidsansatt Google-ambassadør. Han var klokkeklar på at nettnøytralitet måtte lovfestes:

- Det er denne grunnleggende åpenheten i nettet som har skapt hele denne historisk unike innovasjonskulturen, hvor all nyskaping skjer i nettets utkanter, sa Cerf.

GAD VITE hva Cerf mener om arbeidsgiverens siste sprell i nettnøytralitetsspørsmålet? Google har tidligere snakket varmt om nettnøytralitet, men sammen med nettoperatøren Verizon har selskapet gått til amerikanske myndigheter med et forslag det er vanskelig å tolke annerledes enn at man er villige til å oppgi nøytralitetsprinsippet på det mobile internettet, mot at det blir sikret i det fysiske nettet.

Forslaget legger stor vekt på det generelle nøytralietsprinsippet, og krav til åpenhet og forutsigbarhet. Slik sett er det mye bra i forslaget. Men samtidig mener man altså at operatørene av mobilt bredbånd skal være unndratt alle disse kravene, bortsett fra kravet tiltransparens.

ARGUMENTET ser ut til å være at det, i motsetning til i det fysiske nettet, rett og slett ikke er nok tilgjengelig båndbredde i det mobile spekteret til at alle data fra alle leverandører kan behandles likt.

ADVARER: Tim Berners-Lee er webens far, og advarer mot Googles kompromissforslag. Foto: SCANPIX
ADVARER: Tim Berners-Lee er webens far, og advarer mot Googles kompromissforslag. Foto: SCANPIX Vis mer

Ettersom det er mobil bruk av nettet som vokser raskest, og trolig vil ta over store deler av din og min nettaktivitet som i dag foregår over den fysiske infrastrukturen, er dette et ganske dramatisk kompromissforslag.

Det synes også webens far, Tim Berners-Lee. I et innlegg på en konferanse i Nokia-regi advarte han mot forslaget, og konsekvensene det kan få:

— I det øyeblikket man gir slipp på nettnøytralitet, går web-en slik vi kjenner den i dag tapt. Man mister noe vesentlig, det at enhver fornyer kan unnfange en idé, opprette et nettsted hvor det måtte være, og la det spres gjennom jungeltelegrafen, sa Berners-Lee ifølge Digi.no.

DET ER selvsagt ikke bare teknologisk pragmatisme som ligger bak Googles og Verizons utspill. Det står det enorme forretningsinteresser på spill. Her hjemme har Telenor og en rekke andre nettoperatører stilt seg bak prinsippet om nettnøytralitet. I en globalisert nettverden har det selvsagt begrenset verdi om norske nettleverandører er prinsippfaste, men det er likevel ikke uten betydning.

En framtid der mektige kommersielle aktører mot betaling bestemmer hva du skal kunne se eller gjøre på nettet, er ingen lys framtid for nettsamfunnet.

Det er fristende å si seg enig med Berners-Lee: Et  internett uten nettnøytralitet som knesatt prinsipp, også i det trådløse nettet, kan i verste fall være begynnelsen til slutten på internett slik vi kjenner det.

NETTETS FAR: Vint Cerf er en av grunnleggerne av internett - og Google-evangelist. Han har lenge advart mot det han ser som teleoperatørenes forsøk på å kommersialisere og lagdele nettets infrastruktur. Hva han mener om arbeidsgiverens forslag, er ukjent.
NETTETS FAR: Vint Cerf er en av grunnleggerne av internett - og Google-evangelist. Han har lenge advart mot det han ser som teleoperatørenes forsøk på å kommersialisere og lagdele nettets infrastruktur. Hva han mener om arbeidsgiverens forslag, er ukjent. Vis mer