PENGEMANN:  Arnfinn Bjerkestrand er andre nestleder i Norsk Kulturråd og er en av Musikk-Norges mektigste menn.  Foto:  Terje Mosnes / Dagbladet
PENGEMANN: Arnfinn Bjerkestrand er andre nestleder i Norsk Kulturråd og er en av Musikk-Norges mektigste menn. Foto: Terje Mosnes / DagbladetVis mer

Nå vil kulturråd-toppen begynne å si nei

Arnfinn Bjerkestrand vil stramme inn på praksisen som gir medlemmene i Kulturfondets fagutvalg mulighet til å søke på pengene de selv forvalter.

(Dagbladet): Norsk Kulturråds kulturfond delte i år ut 540 millioner kroner i støtte til norsk kunst og kultur gjennom sine 29 råd og fagutvalg.

Dagbladet har tidligere skrevet om hvordan det er mulig for medlemmene i disse fagutvalgene å gjentatte ganger søke om støtte fra den samme pengepotten som de selv forvalter. Den praksisen vil andre nestleder i Kulturrådet, Arnfinn Bjerkestrand, ha opp til revurdering.

- Jeg mener det er lurt å se på utnevningspraksisen når det skal settes inn nye fagmedlemmer i 2014. De aktuelle medlemmene bør bli spurt om de selv vil søke på enkeltordninger i fagutvalgene. Hvis de anser seg som aktuelle søkere, så bør man vurdere at de ikke skal få være representert der selv, sier Bjerkestrand til Dagbladet.

Sterk kritikk Den mektige musikkaktøren Mikal Telle ser ut til å nyte godt av å sitte i Kulturfondet. Hittil i år har artister tilknyttet Telles managementbyrå fått utbetalt en million kroner fra musikkutvalget som han selv er en del av. Selv om Telle har gått på gangen når søknader knyttet til Made har blitt behandla, har flere vært sterkt kritiske til at det åpnes for en slik praksis.

- På den ene siden er det ikke farlig å være inhabil innimellom, men fagutvalgene vil ikke i samme grad dra nytte av medlemmenes kompetanse om de stadig må melde seg inhabil. Helhetsperspektivet man skal ha i et fagutvalg, og den samla summen av det faglige skjønnet, blir svekket når medlemmene ofte må på gangen under tildelingene, sier Bjerkestrand.

Sæmund Fiskvik, som var en av Musikk-Norges mektigste menn da han var IPFI-sjef, uttalte følgende til Dagbladet sist fredag:

- Jeg har sittet i mange utvalg, og det blir ofte god stemning mellom medlemmene. Hvis man selv er involvert i en søknad, og går på gangen, så kan kollegene synes det er hyggelig å støtte deg og dine. Og i de tilfellene det ikke er sånn, så kan det oppstå mistanke om det.

- Beskytte medlemmene Bjerkestrand sier at det også er av hensyn til denne potensielle mistenkeliggjøringen at han vil at den gjeldende utnevningspraksisen av medlemmer skal revurderes.

- Det vil beskytte medlemmene mot å bli mistenkt for kameraderi. Samtidig må medlemmene reflektere over dette selv. Å sitte i et fagutvalg innebefatter et stort ansvar. Medlemmene bør vurdere om de ønsker å sette seg i en sitasjon hvor de, sett i lyset av de selv er søkere, vurderer konkurrerende søknader.

Direktør i Kulturrådet, Anne Aasheim, ønsker Bjerkestrands utspill velkommen.

- Det er bra at vi har en gjennomgang og evaluering av det Kulturrådet driver med. Slike ting må vi se på fortløpende, sier hun.