Naboene starter kronerulling for å saksøke staten

Ber om penger på Facebook.

(Dagbladet): I går ble det kjent at regjeringen gir klarsignal for at det omstridte minnestedet etter terroren 22. juli 2011 skal stå klart på Sørbråten i Hole kommune i 2017.

Naboene i området - som blant annet hjalp ungdom som rømte for livet fra Utøya den fatale dagen - reagerte med vantro. Naboene har i flere år protestert mot planene om kunstverket, som skal være som et åpent sår i landskapet, rett utenfor deres stuevinduer.

Naboene ønsker ikke den daglige påminnelsen om den grusomme dagen, og torsdag varslet de at de går til sak mot staten etter avgjørelsen.

- Vi skal gå til sak, men vi må nå blant annet drøfte hvem som skal være parter på saksøkersiden. Over påske vil vi ta et endelig standpunkt til den videre rettslige prosess, forteller Utstranda velforenings advokat i saken Harald Stabell.

Stabell har representert Utstranda velforening i to år, og forteller at det er naturlig at de enkelte berørte naboene, og ikke velforeningen, er part i saken. Det kan utvilsomt bli økonomisk krevende for de berørte å føre en sak som denne mot staten.

- Det er ingen likevekt når det gjelder partene. I motsetning til staten som kan bruke de pengene de har behov for, har ikke naboene verken fri rettshjelp eller offentlige etater som står bak søksmålet  De må betale advokatutgifter og risikerer også å måtte betale motpartens saksomkostninger, dersom de taper saken, sier Stabell.

Starter innsamling Naboene står fast på at de vil gå rettens vei mot det planlagte minnestedet, men varsler at de må starte en pengeinnsamling for å kunne ta den økonomiske risikoen det er å saksøke staten.

- Det er ingen av oss som vil ha en rettssak, men dette er en kamp vi er nødt til å ta, forteller Ole Morten Jensen, nabo og talsperson for Facebook-gruppen «Nei til vedtatte minnesmerke på Sørbråten i Hole».

Jensen sitter også i den lokale velforeningen og forteller at de hadde en større felles pengeinnsamling for å kunne hyre inn en advokat for to år siden, men at disse pengene nå snart tar slutt.

- Vi har 100 000 kroner i startkapital til en rettssak, men det holder ikke lenge. Nå som vi som enkeltpersoner må gå til sak, kan det få store konsekvenser for folk som kanskje må selge gård og grunn for å få rettshjelp. Vi er nødt til å skaffe mer penger, og vi må sette i gang en ny innsamlingsaksjon, sier han til Dagbladet.

Han har allerede fått inn henvendelser på Facebook fra folk som ønsker å bidra, og kommer etter hvert til å oppfordre til ytterligere bidrag i sosiale medier.

- Vi er satt i en håpløs situasjon. Jan Tore Sanner bør være stor nok til at han dekker rettssaken for oss, når han ser hva eksperter har lagt fram av tungtveiende argumentasjon av effekten dette vil ha for vår psykisk helse.

- Vi er lei oss for at vi må bruke tid og ressurser og penger, det burde blitt løst via dialog.

Har lagt ut kontonummer Velforeningen har i dag opprettet en ny Facebook-gruppe der de har lagt ut kontoinformasjon og oppfordring til folk om støtte deres kamp økonomisk.

- Vi skal også liste oss opp hos betalingsløsninger som Vipps i løpet av dagen. Vi kommer ikke til å gi oss, sier Maria Holtane-Berge i Utstranda velforening.

I en e-post til Dagbladet skriver Jan Tore Sanner at det vil bli viktig å få på plass skjermingstiltak av minnestedet slik at belastningen blir minst mulig for naboene til minnestedet.

- Staten vil finansiere belysning langs fylkesveien som går forbi Sørbråten, og vi vil dessuten gå i dialog med kommunen og fylkeskommunen om andre mulige trafikksikkerhetstiltak.  

- Hvordan blir prosessen videre i denne saken?

- Det første som må skje er å få fastsatt reguleringsplanen for området.  

- Naboene varsler nå rettssak mot staten, hva mener du om at kunstverket kan bli ytterligere forsinket på grunn av dette?

- Vi håper selvsagt at også naboene kan slå seg til ro med denne løsningen og at alle de som nå sterkt ønsker minnestedet, får det. Nå har vi hatt dialog med naboene og støttegruppen de siste årene og har forsøkt å komme alle parter i møte for å finne en samlende løsning. Det har ikke vært mulig. Tidsbruk og usikkerheten om minnestedet er blitt en belastning for mange berørte. Om noen likevel skulle ønske å gå rettens vei for å få vurdering av saken, må vi håndtere dette hvis og når det kommer.

Instagram Følg @dagbladet.no på Instagram