Nådeløs tabuspredning

DEMENS: Arne Foss uttrykker 15. januar i Dagbladet tvil om ny forskning som viser at 80 prosent av dem som bor på sykehjem har demens. Samtidig skaper han inntrykk av at dersom forskerenes påstand er riktig, har vi nesten alle den uunngåelige skjebne å ende på sykehjem med demens. Dette er heldigvis ikke tilfelle. Ca. 30-40 prosent av oss vil få demenssykdom hvis vi lever til vi er mer enn 90 år. Resten av oss vil enten ha noen handikap som ikke er demens eller leve ganske friske og gode liv.Nasjonalforeningen Demensforbundet ser ingen grunn til å betvile tallene forskerne har kommet fram til. Det har lenge vært kjent at 20 prosent av alle eldre over 80 år får demens, og at omtrent halvparten av disse på bor på sykehjem. Dette medfører at de aller fleste som i dag bor på sykehjem, har en demenslidelse. Sykehjem har langt på vei blitt demenshjem. Grunnen til dette er politikken om at alle skal bo hjemme så lenge som mulig. Dermed er det først og fremst alvorlig mental svikt som blir årsaken til at enkelte må flytte til institusjon, der de kan få hjelp til dagliglivets gjøremål, døgnet rundt.

ARNE FOSS anklager forskerne for å gi en nådeløs beskrivelse av det å få en demenssykdom. Det riktig at demens er en vond sykdom, men det er mye som kan gjøres for at de som rammes skal ha det best mulig. Det nådeløse i dagens situasjon er først og fremst at sykehjemmene svært ofte ikke er tilrettelagt for mennesker med demens, og at de som arbeider der ofte ikke har tilstrekkelig kompetanse til å gi god omsorg og pleie til beboerne.Demens er en sykdom som lenge har vært tabubelagt. Innlegget til Arne Foss viser at vi ennå har lang vei å gå før demenssyke blir møtt med respekt. Det er ikke skamfullt å få demens. Demens er en sykdom på linje med andre sykdommer, og den kan diagnostiseres. Det siste vi trenger er at sikker kunnskap betviles og at det skapes inntrykk av demenssykdommene som noe nedverdigende vi ikke bør snakke om.