Nærhetens nålestikk

«Elsk meg» har fine observasjoner, men ikke nok til å være en spillefilm.

FILM: Ung kvinne får for lite kjærlighet i én relasjon og for mye i en annen. Hun reagerer med å tilpasse seg for mye i den første og bli kravstor og lunefull i den andre, unnskylder den ene og bebreider den andre. Det handler om å ha blitt forlatt, og frykten for at det skal skje igjen.

I tilfellet Maria (Julia Wildschut) er det anerkjennelse fra den fjerne faren (Petrus Wildschut) hun higer etter, og omsorgen fra kjæresten Adam (Ahmed Wasty) hun risikerer å skusle bort.

Vaktsomme forhandlinger
Psykologisk henger følelsesdramaet i «Elsk meg» fint på sitt urbane greip. Regissør og manusforfatter Hanne Myren forstår spenningene i uskyldige samtaler, på fest, over et middagsbord, som utarter til å bli prøvende, vaktsomme forhandlinger om ømhet. Filmen er basert på de tre hovedrolleinnehavernes egen historie med hverandre. Det spilles deretter, åpent og følsomt, men replikkføringen kan bikke over i det mumlende og utydelige.

Problemet er at en håndfull situasjoner ikke utgjør en spillefilm. «Elsk meg» varer i en time og tyve minutter. Selv med så knapp spilletid, føles fortellingen svært tynnsmurt. Samme bilder kommer igjen og igjen uten at det skjer nok utvikling fra hver gang: Maria som trener, uten selvtillit, for å kunne jobbe som danser igjen, Maria som roper «ikke rør meg!» til den mer og mer tynnslitte Adam.

Slippe grepet
Jevnt over er det altfor tydelig hva som foregår, hva den ene vil ha, hva den andre vil eller ikke vil gi. Det spørs om det ikke ville tjent filmen å slippe det harde grepet om det dokumentariske, og bygge ut historien.

Maria går med raske, innbitte skritt gjennom et ungt, umiddelbart Oslo der alle veier leder til Youngstorget. Hun følges av Myrens håndholdte kamera, som bidrar til å skape en følelse av ustabilitet. Det er et liv med flyktige barjobber og et ennå ubestemt forhold til det å betale regninger. Det er en verden Myren gjerne må vende tilbake til som filmskaper, men da må hun velge riktig historie til riktig format.