Nærsynt Dagsrevy

Kanskje det var for å demonstrere hvem som har makta at Dagsrevyen i går kveld kjørte sendingen uten et eneste utenriksinnslag.

Bare en psevdoreportasje om et norsk-kanadisk forslag om å styrke FNs fredsbevarende styrker kan med beste velvilje karakteriseres som utenriks. Den som sikkert koser seg mest over striden mellom utenriksavdelingen og Dagsrevyens ledelse, slik den manifesterte seg på møtet i Kringkastingsrådet torsdag, er Kåre Valebrokk i TV2. Han har ikke lagt skjul på at strategien fra høsten av er å vippe Dagsrevyen av pinnen. TV2s sending 18.30 skal utvides til en time. Man trenger ikke være mer enn korporal i en medievirkelighet for å skjønne at primærhensikten er å holde på seere forbi Dagsrevyen klokka 19.00. Så kan man sende all verdens «Hotell Cæsar», med plass for reklame myntet på damer mellom 25 og 45 så lenge man ønsker hele resten av prime time.

Kvalitet

Valebrokk vet at kvalitet selger. I løpet av sin korte tid i TV2 har han systematisk styrket nyhetsavdelingen. Faste økonominyheter er én side av saken, oppbygging av kompetanse på innenrikspolitikk - et felt TV2 allerede dominerer - ble toppet da Valebrokk nylig ansatte Aftenpostens politiske redaktør Per Norvik. Denne aldrende analytikeren framstår ikke først og fremst som en kvikk seermagnet som begeistrer annonsører. Men han har kvalitet og kunnskap.

Valebrokk synes også å vite at nordmenns interesser ikke slutter ved Svinesund for ting som ikke nødvendigvis handler om fotball. Mens Dagsrevyen, ledet av en tidligere fremragende sportsreporter (blant annet i Dagbladet) og NRKs tidligere Brussel-korrespondent, Viggo Johansen, har programfestet at utenriksdekningen må tones ned.

Foreløpig har han et lett løp mot hårsåre utenriksmedarbeidere som sier de tilbyr Dagsrevyens vaktsjefer indrefilet, mens disse helst vil ha Pizza Grandiosa.

Strategi

På sikt har han og den øvrige fjernsynsledelsen et problem. Får de ikke til en fornuftig dialog med utenriksmedarbeidere/korrespondenter og inspirerer til å trekke det felles lass, vil NRKs fremste konkurransefortrinn i forhold til TV2 bli et dårlig forvaltet pengesluk. Johansen & Co. kunne bruke noen (andre) penger på studietur til Sveriges Radio eller BBC og se hvordan de der behandler utenriksstoff.

I påvente av TV2s høstoffensiv.