Næss, Arne

•Hvor kommer virkeligheten fra? (filosofi) 2003

•Det frie menneske (filosofi) 2003

•Det frie menneske (filosofi) 2003

•Mental håndbak (filosofi) 2003

•Livsfilosofi 1998

•Deep Ecology for the 21st Century 1995

•The Deep Ecology Movement 1995

•Det gode lange livs far: Hallingskarvet sett fra Tvergastein 1995

•Avsluttende uvitenskaplig etterskrift til De philosophiske smuler (Søren Kierkegaard, Arne Næss red.) 1994

•The Norwegian Roots of deep ecology 1994

• Den gylne månes kloster (eventyrfabel for voksne og barn, Alison Thuesen ill.) 1992

• Gjør det vondt å tenke? (med David Rothenberg) 1992

•Ekspertenes syn på naturens egenverdi 1987

•Anklagene mot vitenskapen 1980

•Teknikk, pedagogikk og en ny livsstil 1978

•Økologi, samfunn og livsstil 1976

•Science between culture and counter-culture 1975

•Mao Tsetung: massene filosoferer 1974

•Gandhi and Group Conflict 1974

•Vitenskapsfilosofi 1974

•An invitation to Chinese philosophy (red., med Alistair Hannay)1972

•The Pluralist and Possibilist Aspect of the Scientific Enterprise 1972

•Freedom, Emotion and Selv-subsistence 1971

•Hvilken verden er den virkelige? 1969

•Metodelære (med Johan Galtung) 1969

•Scepticism 1968

•Demokratisk styreform 1968

•Communication and Argument 1966

•Kierkegaard 1966

•Hva er filosofi 1965

•Almendannelse og selvrealisering 1965

•Moderne filosofer 1965

•Opp stupet : til østtoppen av Tirich Mir 1964

•Reflections about total views 1963

•Logikk og metodelære 1962

•Nonmilitary defense 1962

•Symbolsk logikk 1961

•Oppgavesamling: logikk 1961

•Gandhi og atomalderen 1960

•Filosofiens historie 1957

•Democracy, Ideology and Objectivity 1956

•Wie fördert man heute die empirische Bewegung? 1956

•Gandhis politiske etikk (sammen med Johan Galtung) 1955

•An empirical study of the expressions «true», «perfectly certain» and «extremely probably» 1953

•Interpretation and Preciseness 1953

•Filosofiens historie 1953

•Oppgavesamling i logikk 1950

•Trich Mit til topps 1950

•Noen verditeoretiske standpunkter

•Objectivity of norms 1948

•Notes on the foundation of psychology as a science 1948

•Presisjonsundersøkelse ved ekvivalensmetoden 1942

•Tenkningens utvikling 1940

•En del elementære logiske emner 1940

•Truth as conceived by those who are not professional philosophers 1938

•Erkenntnis und Wissenschaftliches Verhalten 1936