Næss, Kate

Navn:

Kate Næss

1938-1987

Yrke:

Forfatter

Bosted

Oslo

Bakgrunn: Kate Næss debuterte i 1962 med diktsamlingen «Billedskrift». Hun fulgte opp debuten med to nye diktsamlinger i 1964 og 1969. Hennes poetiske uttrykk var karkterisert av gåtefulle billeder og et rytmisk, skarpt språk. I Ivar Havneviks lyrikkhistorie(2002) blir Næss' forfatterskap plassert under kategorien «fantasiens modernisme». Hun hentet bilder fra det urbane så vel som fra drømmeverdener og fabler i diktene sine.

Næss var en viktig person i Club 7-miljøet og blant de første i Norge som prøvde seg i jazz og poetry-genren. Hun var en av de store modernistene på sekstitallet sammen med Georg Johannesen og Stein Mehren. Likevel er hun blitt glemt og forsømt av ettertiden. Enkelte forsøk på å trekke henne fram i lyset igjen er blitt gjort av blant andre Jan Erik Vold.