Næss, Tale

Biografi:

Navn:

Tale Næss

Født:

1969

Yrke:

Forfatter og dramatiker

Bosted:

Trondheim

Bakgrunnsfakta:

Tale Næss har studert både folkloristikk, sosialantropologi og har hovedfag i filmvitenskap. Hun har også gått på forfatterstudiet i Bø. Hun har laget kortfilmer og skrevet skuespill, og også satt opp teaterstykker, blant annet «De ti bud» på Teater Ibsen. Som forfatter debuterte hun med romanen «Månen har ikke hender», og har siden skrevet enda en roman og to diktsamlinger. Hun er medlem av Det Litterære Råd.