Naiv kvinne, jeg?

ANNE CATHRINE Berger (Ap) skriver i sitt innlegg til meg 18.april at hun synes det er naivt av meg å tro at jeg som kvinne kan komme meg inn i styre og stell uten at loven anvendes som døråpner. Vel er jeg blond, men dette var vel litt kjønnsdiskriminerende Berger? Når det er sagt vil jeg understreke at jeg ikke er i mot likestilling! Jeg er i mot klassifisering av kjønn som virkemiddel for å oppnå likestilling. Når kvinner skal konkurrere med kvinner og menn skal konkurrere med menn gir ikke dette tydelige signaler til neste generasjoner om at vi som mennesker er likestilte. Tvert i mot. Dette er å gruppere individene. Likestilling oppnås best gjennom holdninger som sier at det ikke er de ytre faktorene som gjelder.

BERGER MÅ gjerne være stolt av å tilhøre partiet Ap, men da må hun heller ikke glemme at deres eget ungdomsparti Auf var sterkt i mot forslaget om 50/50 fordeling. Situasjonen er nå nemlig slik at Auf må kvitte seg med en del veldig flinke kvinner i de nåværende styrene og kvotere inn noen menn. Mener Berger at også Auf er naive? Jeg kommer ikke til å godta at Aps kvinner stempler meg som svak eller en man skal synes synd på. De handicap-poengene de har i godteposen, kan de dele med noen som virkelig trenger det.