«Nannyhjelpen» får kritikk av PFU

Mener TV3 må være forsiktig med bruk av barn.

(Dagbladet.no): Etter at de to første episodene av Nannyhjelpen hadde blitt vist på TV3, ble det sendt inn en klage fra ti fagpersoner, blant dem Redd Barna og Barneombudet, til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Nå har klagen blitt behandlet.

TV3 blir kritisert av utvalget, men ikke felt. I det kontroversielle programmet oppsøker eksperter familier der foreldre ikke takler oppdragelsen av barna.  

Anklaget for dobbeltmoral

Høyskolelektor Solveig Østrem tok initiativet til klagen.

- TV3 hevder på den ene siden at programmene tar for seg vanlige problemer i vanlige familier. På den annen side uttaler de at barna kan ta skade av å fortsette å leve i en familie som ikke fungerer - og at ingen kan overskue konsekvensene om de ikke hadde fått hjelp av «Nannyhjelpen», sa hun til dagens utgave av Dagbladet. 

Eirik Lind, far og deltaker i det første programmet, fortalte Dagbladet i et intervju at han mente det var trist at programmet ble klagd inn til PFU.

- Vi prøvde å finne andre metoder før vi meldte oss på. Men hvor var informasjonen på helsestasjoner og hos helsesøstrene?, spurte Lind.

FÅR KRITIKK: Nannyhjelpen får kritikk for fokus på barns negative atferd. FOTO: TV3
FÅR KRITIKK: Nannyhjelpen får kritikk for fokus på barns negative atferd. FOTO: TV3 Vis mer

- Bør være forsiktig

I det påklagede tilfellet viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, om respekt for menneskers privatliv, og til punkt 4.8, der det heter: ”Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering", heter det i uttalelsen fra PFU.

Samtidig klarer ikke utvalget å ta stilling til klagernes påstand om at programmet fører til en grov stigmatisering av barna og deres familier, fordi de deltakende foreldrene har motsagt dette.

Utvalget vil likevel påpeke at TV 3 går svært langt i et gjentakende fokus på barnas negative atferd, både i vignetten og i programmene. Utvalget finner det vanskelig å ta stilling til klagernes påstand om at eksponeringen av trivielle familiesituasjoner nødvendigvis er belastende for barna. Imidlertid finner utvalget at usikkerheten om dette tilsier at man må være spesielt varsom. Særlig gjelder dette i forhold til eksponering av barn som er i en alder hvor det kan tenkes at jevnaldrende reagerer på programmenes framstilling av familiene. TV 3 har opptrådt kritikkverdig, heter det.

TRIST: Eirik Lind, som deltok i det første programmet, mener det var trist at programmet med klag inn for PFU.