Odda, 20050128. Lars Ove Seljestad, forfatter og sosiolog.
FOTO: TONE RØNNING/Dagbladet *** Local Caption *** Seljestad,Lars Ove
Odda, 20050128. Lars Ove Seljestad, forfatter og sosiolog. FOTO: TONE RØNNING/Dagbladet *** Local Caption *** Seljestad,Lars OveVis mer

Når alt raser utfor

Seljestad oppsøker modernismen til Kristoffer Uppdal.

ANMELDELSE: Lars Ove Seljestad har gjort litterær karriere på det mannlige raseriet, på klassereisen og far-sønn-historier.

I 2005 seilte han inn på den litterære arena med debutromanen «Blind», som tematiserte klassereise fra smelteverket i Odda til akademia. Også den gang var det den mannlige undergangshistorien som var Seljestads sentrale plot.

Kristoffer Uppdal
Årets roman har et tragisk utgangspunkt, et snøskred har rammet bygda, unggutten Andreas har mistet begge foreldrene sine. Han er foreldreløs og dermed hele alene i verden. I boka går Seljestad i dialog med et av de viktigste modernistiske diktene i Norge, Kristoffer Uppdals «Isberg».

Diktets beskrivelse av de utemmelige naturkreftene som ingen kan stoppe fungerer som en metafor for guttens eskalerende raseri som vokser frem etter hvert som gutten blir eldre. Et raseri som også gir boka en fatal utgang.

Når alt raser utfor

For stakkato
Tidvis er Seljestad både poetisk og effektiv i skrivestilen, særlig når han skildrer fabrikkarbeid som han har førstehåndskjennskap til. Det lyder også bra når han beskriver pubertale ungdom som drømmer om et liv et helt annet sted: «Lengtar ut. Til eit anna liv. Bort frå det kjedelege puggefengselet til eit liv med meining, arbeid, ungar og drift.»

Men selv om romanideen er god, skorter det på gjennomføringsevne. Passasjene med isberget som taler i ekspresjonistisk stil, er for stakkato skrevet til at det fungerer suggererende og som en poetisk naturkraft.

Utroverdig sex
Også på innholdsplanet finnes klare svakheter. I en scene blir den unge gutten innlosjert på hotell fordi huset hans er tilintetgjort av snøraset. Hvor sannsynlig er det da at en av hotellets ansatte forfører en gutt i bunnløs sorg?

Ikke troverdig
Dette er en av de minst troverdige seksuelle skildringane jeg har lest i det siste. Dårlig tenkt er også en sekvens der gutten er tilbake på skolen. Her blir klassen bedt om å skrive en stil om «Raset». Igjen en oppgave svært lite sannsynlig for en gutt i sorg. Konsekvensen av denne mangelen på troverdighet gjør at denne gutten som har mistet alt - til slutt også mister leseren som sympatisør.