OPPGJØR: LO og det private omsorgsselskapet Aleris har havnet i retten. Sentralt står 24 medarbeidere som ikke ble ansatt, men fikk kontrakter som selvstendig næringsdrivende.
OPPGJØR: LO og det private omsorgsselskapet Aleris har havnet i retten. Sentralt står 24 medarbeidere som ikke ble ansatt, men fikk kontrakter som selvstendig næringsdrivende.Vis mer

Aleris og LO i retten om løsarbeidersamfunnet:

Når arbeidstakerne går med masker

Norge har et effektivt og fredelig arbeidsliv som bygger på trygghet, tillit, forutsigbarhet og ordentlighet. Slik bør det fortsatt være.

Meninger

Over hele Europa foregår angrep på jobbsikkerheten. Mange arbeidsgivere foretrekker andre løsninger enn fast jobb: Korte kontrakter, vikariater, bruk av firmaer som leier ut arbeidskraft, svart arbeidskraft, avtaler som gjør lønnstakere til selvstendige næringsdrivende osv. Generelt kan det virke som om arbeidsgiverne bruker ny teknologi, innvandring og svekkede fagforeninger som plattform for et nytt og mer usikkert arbeidsliv. Drivkraften er selvsagt å hevde seg i konkurransen og øke fortjenesten.

I går startet en rettssak som i høy grad berører det nye løsarbeidersamfunnet der «maskerte arbeidstakere» er stadig vanligere. Begrepet er skapt av Elin Ørjasæter og Linn Eldring i en bok om dette fenomenet. Konkret handler rettssaken om 24 omsorgsarbeidere som har saksøkt Aleris Ungplan og Boi, et selskap i Aleris Omsorg Norge. De 24 har vært tilknyttet Aleris som selvstendig næringsdrivende, men mener de skulle vært fast ansatt som ordinære arbeidstakere. I forlengelsen av dette krever de 24 etterbetalt overtidstillegg, tarifftillegg, etterinnmelding i tjenestepensjon og andre ytelser. I snitt krever hver av saksøkerne etterbetalt 1.3 mill. kroner.

Aleris avviser kravene og hevder de 24 selv har ønsket å jobbe som selvstendig næringsdrivende, og at lønna nesten har overgått det de ville fått som arbeidstakere. Selskapet mener Fagforbundet bruker saken i en politisert kamp mot selvstendige næringsdrivende og private tilbydere av omsorgstjenester.

Første dag i retten gikk LOs advokat svært hardt ut. Avtalen med de 24 ble karakterisert som grov arbeidslivskriminalitet, og at Aleris har rykket 100 år tilbake til en tid da arbeiderne sto med lua i hånden. På den annen side strør Aleris friskt rundt seg med påstander om hva EØS-retten gir selskapet anledning til. Det minner om en perfekt storm der alle frykter ulike konsekvenser.

Saken vil ta lang tid, og vi skal ikke spå noe utfall. Vi minner om at Norge har et effektivt og fredelig arbeidsliv som bygger på trygghet, tillit, forutsigbarhet og ordentlighet. Sterke fagforeninger, omfattende og forpliktende avtaler og rettferdig deling av verdiskapningen er også en del av bildet. Dette byggverket forutsetter at grunnreglene respekteres og forstås. Vi har ikke bruk for smartness som svekker arbeidslivets grunnregler og den norske modellen.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.