Når Dagbladet ikke vil

TANKESMIER: Torsdag «avslørte» Dagbladet et «hemmelig nettverk» av ikke-sosialister som «jobber for borgerlig flertall med FrP». Dagbladets problem er at nettverket ikke er hemmelig og ikke har hatt som formål å jobbe for flertall med FrP. Dagbladets journalister visste dette før de skrev. Men hvorfor være etterrettelig hvis det forhindrer et spekulativt oppslag?Enda verre: I stedet for å ta kontakt med undertegnede, finner avisa fram en tidligere uttalelse fra meg om det demokratiske behov for alternativer i norsk politikk og setter den inn i en sammenheng som blir misvisende. Jeg vedstår meg definitivt uttalelsen om behovet for klare alternativer, men det bærer helt galt av sted når løsrevne sitater skal tilpasses Dagbladets formål.Tidligere i år tok min CIVITA-kollega Kristin Clemet initiativet til uformelle møter med mennesker som har en ting til felles: De står på den ikke-sosialistiske siden av norsk politikk. Hvilket alternativ til dagens regjering dette nettverk av samfunnsinteresserte mennesker ønsker, er det helt sikkert delte meninger om. Formålet med samtalene har aldri vært å snekre regjeringsalternativer, men å ha et forum for dialog.

JEG SYNES SLIKE initiativ er positive - og det er for få av dem i vårt politiske miljø. Det er udelt konstruktivt at en gruppe mennesker kommer sammen på denne måten og derfor har både Kristin Clemet og undertegnede i foredrag fortalt om disse sammenkomstene. Nå er det ingen gitt i dag å vite hva slike samtaler kan føre til, men både overfor Dagbladet og andre som har spurt, har vi gjort det klart at det ikke foreligger noen spesifikk agenda. En av deltagerne, KrFs David Hansen, sier det meget presist til Dagsavisen fredag: CIVITAs oppgave er å samle folk, uten at det dermed er et regjeringsprosjekt.

JEG VIL MENE at det i denne sammenheng er nyttig med noen ord om hva en tankesmie er og hvordan den jobber, da dette er et nytt fenomen i Norge: Som det ligger i navnet, vi skal smi tanker. Vi skal, ut fra vårt ideologiske ståsted, være åpne for nye tanker, analyser, ideer og konkrete policy-forslag. Dette gjør vi ved å gi ut bøker/utredninger og arrangere seminarer og møter.For en tankesmie er nettverk av stor betydning. Bygge opp kontakter med mennesker som kan være med å drive debatten videre, påvirke den og sette søkelys på temaer som vi mener er av betydning og gjerne av mer langsiktig og prinsipiell interesse. Dette nettverk av personer vil vi aktivisere på flere områder: Innledere på møter, som forfattere, skribenter og rett og slett som samtalepartnere. De to møtene Kristin Clemet har tatt initiativet til, faller inn under den siste kategorien.

PÅ DENNE MÅTEN jobber alle de tankesmier jeg kjenner i utlandet. De fleste av dem meget anerkjente for det bidrag de gir til samfunnsdebatten. Alt skjer i åpenhet, men det betyr ikke at alle møter er åpne. Det må fortsatt være mulig for en gruppe mennesker å komme og drøfte samfunns-spørsmål, uten at vi dermed har en plikt til å orientere Dagbladet hver gang.La meg derfor allerede nå få opplyse, slik at vi slipper en ny «avsløring», at undertegnede jobber med å sette sammen et nettverk av økonomer, som ut fra et liberalt ståsted har interesse av å smi tanker om dilemmaet mellom oljerikdom og et på mange måter forståelig forventningskrav i befolkningen.Jeppe-møtene er for øvrig ikke første - og heller ikke siste - gang representanter for de ikke-sosialistiske partier møtes i regi av CIVITA. Vi har hatt seminarer på Oscarsborg med de samme partier, en gang for øvrig også med deltagelse fra Ap og SV. I fjor sendte vi en delegasjon fra de fire ikke-sosialistiske partier på studietur til Washington for å besøke amerikanske tankesmier.