100 ÅR MED KVINNEDAGEN:  Sykepleierforbundets leder Eli Gunhild By påpeker at familienes valgfrihet må ikke bli kvinnenes ufrihet. Foto: John T. Pedersen
100 ÅR MED KVINNEDAGEN: Sykepleierforbundets leder Eli Gunhild By påpeker at familienes valgfrihet må ikke bli kvinnenes ufrihet. Foto: John T. PedersenVis mer

Når det kommer til likestilling er ingen seire vunnet for evig tid

Er det rimelig at en sykepleier gjennom et livsløp vil tjene 13 prosent mindre enn en person som kun har videregående skole?

Meninger

Samfunnet er avhengige av at norske sykepleiere verdsettes høyere, også gjennom lønn. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i småbarnsfasen øker. En «oppmyking» av arbeidstidreglene vil bidra til ytterligere å sementere kjønnsrollene. Status 8. mars 2015 er en likestilling i revers.

Sykepleier er et kompetanseyrke som fordrer tre års høyere utdannelse. Likevel viser en sammenligning fra SSB 2013/14 at sykepleierne ligger på mellom 50.000 og 180.000 kroner lavere snittlønn enn andre yrker som krever tilsvarende utdanning. Politibetjenter, ingeniører, journalister, økonomer, grafisk designere, kommunikasjonsrådgivere eller systemutviklere; ingen tjener like lite som sykepleierne. I flere av disse yrkene er det ikke en gang formelle utdanningskrav. Mens noen yrker har en overvekt av menn, er det i sykepleieryrket et overveldende flertall av kvinner. Er det rimelig at en sykepleier gjennom et livsløp vil tjene 13 prosent mindre enn en person som kun har videregående skole? Det må lønne seg å utdanne seg til yrker som er helt avgjørende for landets velferdsproduksjon.

Likelønnskommisjonen slo i 2006 fast at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn følger det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Verdisettingsdiskrimineringen rammer særlig de kvinnedominerte utdanningsgruppene i offentlig sektor uten et alternativt og konkurrerende arbeidsmarked. NSF er glade for at andre aktører også i økende grad snakker om likelønnsutfordringene.

I et intervju med avisa Klassekampen sier LO-leder Gerd Kristiansen at likelønnsarbeidet går for sakte: «Vi må gjøre noe med verdisettingsdiskrimineringen mange opplever, som sykepleiere og vernepleiere og andre.» Da kreves økte rammer for oppgjørene i offentlig sektor og brede allianser med andre hovedsammenslutninger.

Det er ikke tilfeldig at Norge har høy sysselsetting og høye fødselstall. Et regulert arbeidsliv, gode permisjonsordninger og barnetilsynsordninger ligger til grunn. Forutsigbarhet i arbeidsforholdet og arbeidstidsordningene er avgjørende for et likestilt samfunn. Fra andre europeiske land vet vi at fødselstallene er synkende og kvinner må velge mellom lønnsarbeid og selvstendighet — eller familie. En utvikling i retning av større forskjeller i bruk av permisjonsordninger mellom kvinner og menn er et hinder for likelønn. Velferdssamfunnet vårt er avhengig av kvinners bidrag til økonomien.

I år er det 100 år siden kvinnedagen ble markert for første gang i Norge. Men når det kommer til likestilling er ingen seire vunnet for evig tid. Familienes valgfrihet må ikke bli kvinnenes ufrihet. Sykepleiere trenger hele, faste stilinger, rom for å utvikle sin kompetanse og arbeidstidsordninger som ivaretar helse og faglig forsvarlighet. Og lønn som verdsetter den kompetansen som Norge er helt avhengig av i fremtiden

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.