Når folkesjeler blir gale

KULTURKONFLIKTER: Thorbjørn Jaglands appell om moderasjon og ønske om at «den sterke» må starte forsoningen føyer seg inn i en berømt teori som kan hjelpe oss å forstå krisen utløst av Muhammedtegningene

I Dagbladet 7. februar fornyer Thorbjørn Jagland Karl Marx med overskriften: Moderate i alle land - foren eder. Jagland påviser at konflikten mellom vesten og muslimene er blitt dypere. Ekstremistene har fått det som de vil. Stortingspresidenten mener det er nødvendig med en dyp forsoningsprosess mellom vesten og muslimene. Han foreslår det første skritt i form av en Sikkerhetskonferanse for Midtøsten.

JAGLANDS APPELL om moderasjon og ønske om at «den sterke» må starte forsoningen føyer seg inn i en berømt teori som kan hjelpe oss å forstå krisen utløst av Muhammedtegningene: Gregory Batesons schismogeneseteori. Bateson var kybernetiker, systemteoretiker og kulturforsker - en dristig flygetenker som fløy høyt og falt dypt i mange fag, men som også leverte enestående bidrag til forståelse av menneskesinnet og menneskesamfunnet - og samspillet mellom dem - formulert i boka «Steps to an Ecology of Mind». Schismogeneseteorien bygger på at ikke bare mennesket, også stammen, staten, ja, hele planeten har sjel. Jorda, land, folk har kollektive sjeler. Som menneskesinnet kan gå inn i psykose, kan etter Bateson, også folkesjeler bli gale. Pasienten Jorda kan også komme til å lide av hallusinasjoner og bli paranoid . Schismogenesemodellen forklarer sykdomsmekanismen for den massepsykosen som kulminerer med folkemord og krig. I sine studier av sameksistens og konflikt mellom ulike stammer på Ny-Guinea, fant Bateson tre alternative utkommer:komplett fusjon, stammene går opp i hverandreeliminering av den ene eller begge stammene, altså krig/folkemordbevaring av begge stammene i en psykopolitisk likevekt.

SAMSPILLET mellom ulike folkesjeler er svært følsomt, erfarte Bateson. Faren for kommunikasjonsforstyrrelser og fremmedgjøring av «Den andre» er stor, fordi de to folkesjelene har:forskjellig verdensanskuelseannerledes assosiasjonslivspaltet følelseslivsplittet verdigrunnlagulike guder.Disse fundamentale ulikhetene gjør oss alle til fundamentalister, til beboere på hver vår kulturelle, religiøse, mentale klode. Våger vi å besøke hverandre, føler vi oss, som Obstfelder, på feil klode. Schizofreni betyr spaltet sinn. På samme måten som et menneskesinn kan spaltes, delvis på grunn av kommunikasjonsforstyrrelser, kan, etter Bateson, også folkesjeler spaltes på grunn av kommunikasjonsbrudd. Når to ulike folkesjeler, f.eks. den rike, hvite, kristne, møter den fattige, fargede, muslimske i konflikt, vil de to folkesjelene ha sine kulturelt nedarvede, rigide, nesten automatiserte reaksjonsmønster. Da, sier Bateson, er det stor fare for schismogenese. I en selvgenererende prosess hisser folkesjelene hverandre opp i en kjedereaksjon, med eksplosjon - eksplosjon i folkesjelen, eksplosjon i geværer, kanoner, bomber som endepunkt. De to folkesjelene blir fanget i et psykopatologisk feedback system:hvor krenkelse forsterker krenkelsehvor frykt øker frykthvor terror fører til mer terrorhvor øye for øye gjør verden blind.

ETTER BATESON er det en uhyggelig grad av automatikk i disse interaksjonene. Det er som om folkesjelene blir lenket sammen i en robotaktig dødsdans, som må ende i krig - først i Afghanistan, så i Irak, who,s next? Syria? Iran?Men krigsdansen kan brytes. Da må den ene part danse et nytt trinn, reagere annerledes og slik forandre det psykopolitiske feedback-system. Bateson prøvde ut sin schismogenesemodell på konfliktene som preget forholdet mellom folk og nasjoner i 1930-årenes Europa. Han fulgte den onde schismogenese og observerte hvordan sjeler og regjeringer fortsatte å reagere på hverandres reaksjoner fram til de forferdelige endepunktene:holocaustden 2. verdenskrigatombombene over Hiroshima og Nagasaki.

BATESON BLE nedstemt, og trodde i flere år bare på den onde schismogenese: Motsetninger mellom etniske grupper, konflikter mellom land går som en naturlov, som en kulturlov, inn i låste, sosialpsykologiske reaksjoner hvor endepunktet er eksplosjon. Men seinere kom Bateson på lysere tanker. Den låste, onde schismogenese kan brytes. Det krever mot hos den ene part. Den ene parten må bryte den historiske koden, agere uventet. Oversatt til vår situasjon nå: Vi kan bryte schismogenesespiralen ved f.eks. å bytte ut grådighet med rettferdighet, hovmod med ydmykhet, frykt med tålsomhet - og slik endre Jordas skjebne. Jeg tror Bateson sitter oppe i himmelen nå og ser, stolt og glad, at Thorbjørn Jagland, Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre (uten å vite det?) følger hans oppskrift. Kloke folk, sier han til Gud og Allah - og følger spent med.