Når Frp blir autoritært

Ingress

Meninger

Fremskrittspartiet ynder å kalle seg et liberalt parti. Allerede i prinsipprogrammets første setning slås det fast at «folk selv er bedre i stand enn politikerne til å bestemme hva som er best for seg og sine». Frp tror ikke at «formynderi og sentraldirigering er egnet til å skape velstand eller lykke for enkeltmennesket». Det gjelder åpenbart ikke alle som bor i dette landet. Når det gjelder innvandrere og deres etterkommere er Frp for tydelig regulering langt inn i privatlivet. Nå har den gamle partieieren Carl I. Hagen kommet med et forslag som i praksis vil medføre kommunal kontroll av innvandrernes privatliv. Hagen vil ha et kommunalt byråkrati som både har kontrollmyndighet og rett til å bruke økonomiske sanksjoner mot dem som ikke følger oppskriften på riktig integrering. Selv barns tv-titting skal vurderes og normeres. Det er det mest autoritære politiske utspillet i dette landet på lang tid.

I går leverte Carl I. Hagen et forslag til Oslo bystyre som innebærer at en hær av kommunale byråkrater skal sjekke at innvandrerfamilier lærer opp barna sine i norsk og norske samfunnsforhold. Den nye integreringsetaten skal kontrollere og påtvinge familiene rett barneoppdragelse. Når helsevesenet foretar hjemmebesøk etter fødsel, skal integreringsetaten varsles dersom ikke foreldrene har en plan for å lære barnet norsk. Etaten skal fortelle hva som er god norsk barneoppdragelse og den skal kreve at foreldre sier nei til å la barna se barne-tv fra hjemlandet dersom de ikke kan norsk. Det skal også stilles krav om at barna skal kunne delta i norsk hverdagsliv som idrett og fødselsdager hos etnisk norske. Hagen nøyer seg ikke med kontroll og pekefingrer. Et hovedpoeng er at integreringsetaten skal ha full kontroll over offentlige ytelser, og bruke trussel om pengestopp som virkemiddel for å få fami-liene til å lystre etatens krav.

Sjansene for at Hagen og Frp får gjennomslag for disse ideene, er liten. Talsmenn for Høyre i Oslo gjør det klart at forslaget ikke vil få flertall i bystyret, og byrådsleder Stian Berger Røsland (H) sier det ikke er hjemmel for å frata folk offentlige ytelser på grunn av sviktende språkopplæring.

Likevel forteller utspillet noe viktig om Fremskrittspartiet. Frp er ikke en liberal bevegelse, men tvert imot et parti som fremmer formynderi og inngrep i privatlivet når det ser seg tjent med det. Tvang kan aldri skape ekte integrering, men det spiller ingen rolle for Frp. Der er fremmedfrykten et kynisk politisk virkemiddel som skal sikre partiet oppslutning. All verdens hvitvasking har ikke fjernet partiets mørke sider.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.