Debatt: Legalisering

Når Høyesterett opphever cannabisforbudet

I dag tolererer vi ikke intoleranse overfor homofile eller kvinner som tar abort. I framtida tror jeg man kommer til å se på de som vil kriminalisere brukerne av rusmidler på samme måte.

Meninger

Siste dagen i oktober kom Høyesterett i Mexico fram til at kriminaliseringen av cannabis strider mot grunnloven og menneskerettighetene. I Sør-Afrika kom man til det samme i september.

Det er ikke fordi de tar for lett på det. Det er heller en innrømmelse av at man har tatt for lett på forskjellsbehandling av borgere, krenkelser av menneskers rett til privatliv og retten til å råde over egen helse.

Når noen fordømmer homofile eller kvinner som tar abort i dag, blir folk flest forbanna. Vi tolererer ikke slik intoleranse. I framtida tror jeg man kommer til å se på de som vil kriminalisere brukerne av rusmidler på samme måte: Man vil holde slike holdninger ansvarlige for all den unødvendige lidelse og død som vi har sett under forbudspolitikken.

Men jeg tror ikke det vil stoppe der. Vi vil kreve at staten tar vare på alle sine borgere. Å nekte folk tilgang til trygge rusmidler kommer til å bli sett på som et forsøk på å påføre folk skade, fordi vi ikke er enige i deres valg. Det vil være som å nekte dem tilgang på redningsvester, fordi vi ikke godkjenner at de drar til sjøs.

Mange tror at hvis man spør de stoffavhengige eller deres pårørende hva de mener, så vil de være helt imot legalisering.

Noen er det, men svært mange mener at den viktigste kilden til lidelse og død er ikke rusmidlene i seg selv, men forbudspolitikken, intoleransen og utstøtingen. Veldig mange forskere støtter dem i det synet.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.