Når kjærlighet gjør blind

SVERRE OLE DRØNEN hevder 26. juni at Condoleeza Rice sine sko og shoppingvaner kan få betydning for amerikanske homsers partivalg. Så overflatiske er visst homofile at vår entusiasme for en velkledd sterk kvinne gjør oss blinde for politikkens innhold.Uansett hvor gjerne Drønen måtte ønske det, øker imidlertid ikke andelen av homofile velgere som stemmer på republikanerne i USA. Bush sin andel av «the gay vote» falt fra 30 prosent i 2000 til 23 prosent i 2004. Det er kun afroamerikanske velgere som mer massivt stemmer demokratisk. Det er også feil når Drønen hevder at anti-homofil stemmegivning var uten betydning ved det amerikanske presidentvalget. Bush sin andel av stemmene var sju prosent høyere i stater som også stemte over forbud mot homoekteskap. Av de velgerne som i valgdagsmålinger oppga «moral values» (les: homoekteskap) som en viktig faktor i sitt partivalg, stemte 80 prosent på Bush. Det er ikke tilfeldig at det er stater med store republikanske flertall i 2000 som stemte over forbud mot homoekteskap i 2004. Republikanerne brukte slike forslag både for å mobilisere kristenkonservative kjernevelgere på nytt og for å kurtisere afroamerikanske kirkegjengere. Det er ingen tvil om at Bush langvarige korstog mot homofile har bidratt til hans to valgseire.

«INGEN HOMOFIL mann kan være uenig i at shopping er moro», hevder Drønen. Han håper moteinteresserte homofile etter hvert vil finne seg bedre til rette i europeiske høyrepartier bl.a. fordi de må «betale skatt for offentlige tjenester de i liten grad har bruk for», f.eks. skoler. Jeg deler ikke Drønens stereotypiske oppfatning av hvordan homofile er eller hans politiske ønsketenkning. Det er ikke bare «tradisjonelt» venstresiden har vært pådrivere når det gjelder rettigheter for homofile. I dagens norske debatt ser vi at Høyre gir KrF vetorett og at Carl I. Hagen og andre høyrepopulister spiller på kunnskapsløshet og fordommer. Det er fortsatt slik at en stemme på et høyreparti bidrar til å bremse eller reversere en positiv utvikling. Til høsten får vi håpe norske velgere (i alle filer) like massivt som amerikanske homofile konkluderer med at lavere skatt og «fashionable» politikere er mindre viktig enn frihet, fellesskap og grunnleggende menneskerettigheter.