SULTES: Partene i krigen i Yemen bruker sult som strategi. Foto: NTB Scanpix/ REUTERS/Abduljabbar Zeyad
SULTES: Partene i krigen i Yemen bruker sult som strategi. Foto: NTB Scanpix/ REUTERS/Abduljabbar ZeyadVis mer

Når Norges regjering bare nølende trekker seg tilbake, er det uttrykk for en dyp og skremmende kynisme

Norge som krigsnasjon

Meninger

Flertallet i Stortingets utenriks- og forsvarskomite krever ikke stans i salg av militært materiell fra Norge til De forente arabiske emirater. Leveranser av såkalt b-materiell kan fortsette selv om Emiratene er en sentral del av den Saudi-ledede koalisjonen som fører krig i Jemen. Det skjer til tross for at Emiratene er det landet i koalisjonen som har flest styrker på bakken i Jemen. SV var eneste parti som stemte mot denne eksporten.

Det er ikke lett å få øye på noen helhetlig politikk fra regjeringens side når det gjelder krigen i Jemen. Som følge av den dramatiske situasjonen i det krigsherjede landet, besluttet regjeringen at det ikke skal selges våpen og ammunisjon til de krigførende partene. Etter press fra flere partier, hjelpeorganisasjoner og trossamfunn besluttet utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i november også å stanse eksporten av annet materiell til Saudi-Arabia. Saudi-Arabias sentrale krigspartner, Emiratene, er likevel ikke ilagt en slik begrensning.

Den egentlige grunnen til dette er Norges behov for å opprettholde en avansert våpenindustri som er en internasjonal, troverdig leverandør av krigsmateriell. Den samlede eksporten i 2017 beløp seg til 6.3 milliarder kroner. Samtidig påberoper myndighetene seg et av verdens strengeste regelverk når det gjelder våpeneksport, men det har store huller. Etterkontrollen av våpeneksporten er svak eller ikke-eksisterende. Komponenter som inngår i våpen som «ikke fremstår som norsk», omfattes ikke av noen kontroll av sluttbruk. Informasjonen til Stortinget om eksporten er mangelfull.

Ifølge regelverket skal våpen og ammunisjon ikke selges til land der det er krig, eller krig truer, eller til land der det er påvist alvorlige brudd på menneskerettighetene. Man skulle tro at fraværet av menneskerettigheter i seg selv ville utelukke Saudi-Arabia som er et religiøst diktatur uten snev av demokrati, rettsstat eller likestilling. Eksporten av militært B-materiell har likevel foregått for inntil få uker siden. Og den fortsetter til Emiratene.

Det skjer samtidig som 14 millioner mennesker står i fare for å dø av sult som følge av krigføringen i Jemen. Sentrale havner blokkeres av Saudi-Arabias koalisjon som bruker sulten som et våpen i krigen. Når Norges regjering bare nølende trekker seg tilbake fra denne katastrofen, er det uttrykk for en dyp og skremmende kynisme. Norge opptrer som en krigsnasjon.