BYRÅDET: MDG, SV og AP møttes til første forhandlingsdag om samarbeid i byrådet i Oslo i september i fjor. Fra høyre: Frode Jacobsen (AP), Harald Nissen (MDG), Benjamin Larsen (SV), Lan Marie Nguyen Berg (MDG), Raymond Johansen (AP), Marianne Borgen (SV) og Tone Tellevik Dahl (AP).  Foto: Berit Roald / NTB Scanpix
BYRÅDET: MDG, SV og AP møttes til første forhandlingsdag om samarbeid i byrådet i Oslo i september i fjor. Fra høyre: Frode Jacobsen (AP), Harald Nissen (MDG), Benjamin Larsen (SV), Lan Marie Nguyen Berg (MDG), Raymond Johansen (AP), Marianne Borgen (SV) og Tone Tellevik Dahl (AP).  Foto: Berit Roald / NTB ScanpixVis mer

Når postnummer er viktigst

Realiteten er at det er større levekårsforskjeller innad i bydelene enn mellom bydelene. 

Meninger

Når byrådet i Oslo velger å gi velferdstjenester etter hvor man bor, nedprioriterer man fattige familier med feil postnummer. Det er ikke bare dårlig politikk, det er usosial politikk.

I mange klasserom finnes det en gutt eller jente som drar hjem etter skolen mens vennene drar på fotballtrening eller turn. Det er barna som får vondt i magen når de får en bursdagsinvitasjon fordi de vet at de ikke har råd til å kjøpe en bursdagsgave. Det er barna som gruer seg til første skoledag etter ferien fordi de vet ikke hva de skal svare når kompisene spør hvor de har vært i sommer.

Disse barna finnes i mange klasserom, overalt i hele Norge og i hele Oslo. Og de bør minne oss som er lokalpolitikere på at politikk ikke handler om å gjøre alt for alle, men å gjøre mye for dem som trenger det mest.

FORSKJELLER:  Det er større levekårsforskjeller innad i bydelene enn mellom bydelene, skriver Mathilde Tybring-Gjedde.
FORSKJELLER:  Det er større levekårsforskjeller innad i bydelene enn mellom bydelene, skriver Mathilde Tybring-Gjedde. Vis mer

Høyre har jobbet systematisk for å bekjempe fattigdom i Oslo. En god skole, kvalifisering til arbeidslivet og aktivitet har vært nøkkelord. Samtidig har man prioritert å styrke de støtteordningene som treffer dem med lavest inntekt. Vi har økt støtten til ferie- og fritidstilbud til barn fra lavinntektsfamilier og senket terskelen for deltakelse i barnehagen ved å innføre gratis kjernetid for alle tre-, fire- og femåringer fra lavinntektsfamilier. Det utgjør om lag 25000 barn.

Det nye byrådet i Oslo har åpenbart en annen strategi. Kort tid etter valget erklærte Oslo Arbeiderparti, SV og MDG at de vil bekjempe økonomiske ulikheter ved å gradvis innføre gratis aktivitetsskole, gratis kjernetid i barnehagen og billigere fritidsaktiviteter i de østlige bydelene i Oslo.

Bydelsgrensene i Oslo er vilkårlige streker på et kart. Postnummer sier ikke noe om hvor god råd en familie har eller hvilke muligheter barna har. Likevel har byrådet valgt å prioritere dem som tilfeldigvis bor i bydeler som Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand. Det er egentlig ganske surrealistisk.

Det betyr at dersom du er så heldig at du har kapret deg en leilighet på Sørenga, der kvadratmeterprisen er på beskjedne 140.000 kroner, så vil du etter hvert kunne få gratis aktivitetsskole. Det får du ikke om du bor i en sosialbolig på Frogner.

Det betyr at en arbeidsledig alenemor med svake norskferdigheter bosatt i Nordre Aker får færre kommunale tjenester og støtteordninger enn en norsk familie med høy inntekt som har bostedsadresse i Stovner.

Det er ingen tvil om at det finnes levekårsforskjeller i Oslo i dag. Men realiteten er at det er større levekårsforskjeller innad i bydelene enn mellom bydelene.

Til tross for at det finnes mange lavinntektsfamilier i bydel Alna, har for eksempel delbyen Hellerudtoppen i Alna like lav andel lavinntektsfamilier som delbyen Holmenkollen i bydel Vestre Aker. Akkurat som at man ikke bekjemper sosiale forskjeller ved at Stein Erik Hagen fra Holmenkollen får gratis barnehage og aktivitetsskole, er det heller ikke god fordelingspolitikk å prioritere alle som bor innenfor det geografisk begrensete området Alna .

I valgkampen i 2015 uttalte Oslos varaordfører Khamshajiny Gunaratnam til Aftenposten at hun ikke hadde «lyst til å sette øst opp mot vest. Det er vår oppgave som politikere å sette inn tiltak der folk trenger oss». Det var godt sagt. Jeg håper byrådet kan ta lærdom av dette. En gutt fra en fattig familie i Nordre Aker trenger like mye, om ikke mer, hjelp enn en gutt fra en velstående familie på Hellerudbakken.

Den fordelingspolitikken byrådet innfører er ikke bare feil bruk av ressurser. Det er ikke bare en nedprioritering av familier og barn som har et stort behov for ekstra støtte. Det er også ødeleggende for den tilliten osloborgere har til at Oslo kommune forvalter kommunens inntekter på en sosial og rettferdig måte.

For å ha råd til å betale for nye gratistjenester, har byrådet i Oslo innført eiendomsskatt. Heller ikke eiendomsskatten tar hensyn til en hva en familie tjener. Ifølge en analyse fra Menon Business Economics, vil rundt 3000 lavinntektsfamilier måtte betale eiendomsskatt i Oslo i årene fremover.

Ettersom eiendomsskatten er knyttet opp til boligens likningsverdi, rammer også eiendomsskatten opp mot 70 prosent av boligene på vestkanten i Oslo.

Det er ingen tvil om at man svekker tilliten til Oslo kommune når en sykepleier med tre barn bosatt på Vinderen i Vestre Aker må betale eiendomsskatt for å betale for at en jurist bosatt i en villa på Høybråten skal sende barna sine på fotballtrening.

I Dagsavisen 30. mai i år kritiserte Arbeiderpartiets finansbyråd Robert Steen regjeringen for at de presenterte en tiltakspakke mot arbeidsledighet på Sør-Vestlandet, og ikke i bydelene i Oslo med høy arbeidsledighet. «Er en arbeidsledig i Oslo øst mindre verdt enn en arbeidsledig i Stavanger», spurte han, før han la til at det strider mot «en grunnleggende norsk rettferdighetssans (…) å forskjellsbehandle sårbare, utsatte grupper i landet avhengig av hvor de bor».

Steens rettferdighetssans gjelder tydeligvis ikke for byrådet han selv er en del av. For byrådet i Oslo er det visst ingen skam å forskjellsbehandle fattige familier og fattige barn ut fra postadressen.

Så – er en fattig familie i Oslo vest mindre verdt enn en fattig familie i Oslo øst?

Byrådet i Oslo har avgitt sitt svar.