PRINSIPPER: Vi må stille samme krav til prinsipiell tilnærming i terrorlovgivningen som i annen straffelovgivning. Men Faremos forslag til skjerping av terrorloven er blottet for problematisering, skriver Trine Skei Grande.
  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
PRINSIPPER: Vi må stille samme krav til prinsipiell tilnærming i terrorlovgivningen som i annen straffelovgivning. Men Faremos forslag til skjerping av terrorloven er blottet for problematisering, skriver Trine Skei Grande. Foto: Heiko Junge / NTB scanpixVis mer

Når skal tanker straffes?

Jeg er glad for at vi i Norge er tilbakeholdne med å straffesanksjonere tanker og forberedelser. Nå er vi på vei bort fra denne linjen.

I en rettsstat må det være lov å tenke farlige tanker. Jeg mener også at det må være lov å gjøre visse forberedelser til straffbare handlinger uten å bli straffet for det. Grunnen er åpenbar: Det er først når en gjerningsperson bestemmer seg for å faktisk utføre en straffbar handling at det er straffverdig atferd. Fram til nå er det derfor bare forberedelser til terror som vi har straffet og bare når vedkommende er en del av et nettverk (forbund). Det mener jeg er fornuftig. Jeg er glad for at vi i Norge er tilbakeholdne med å straffesanksjonere tanker og forberedelser. Nå er vi på vei bort fra denne linjen.

Politiets sikkerhetstjeneste har lenge ønsket å kriminalisere alle forberedelser til terror. Nå har justis- og beredskapsdepartementet sendt ut lovendringsforslag hvor de foreslår nettopp dette. Det vil i praksis si at ellers dagligdagse og lovlige handlinger blir straffbare dersom de begås med intensjon om å dra nytte av resultatet til fremtidige terrorformål. Enkelt sagt: Kjøper du en øks fordi du vil bruke den til en terrorhandling er handlingen ulovlig. Kjøper du en øks, og i etterkant finner ut at du vil bruke den til terror er handlingen lovlig. Dette viser både hvor vidtgående forslaget er og hvor upraktisk det er. Det man i realiteten ønsker å ramme er formentlig den onde vilje i seg selv, den praktiske forberedelseshandling er uvesentlig. Det er etter Venstres syn helt uakseptabelt.

Følg oss på Twitter

22. juli-kommisjonen advarte mot slike lovendringer. De er «mindre overbevist av PSTs forslag om å straffe enhver handling som i et vidt perspektiv kan framstå som en forberedelseshandling, som - satt på spissen - å skaffe seg plasthansker, bombeoppskrifter, kniver eller finlandshetter». Venstre deler denne vurderingen. Særlig frykter vi at den mistenkte får et ansvar for å godtgjøre at han ikke har et terrorformål med handlingene dersom «omstendighetene» gir skjellig grunn til mistanke. Som 22. juli-kommisjonen skriver: «Faren for feilaktige domfellelser vil være åpenbar med denne typen lovgivning.»

Venstre-leder Trine Skei Grande.
Venstre-leder Trine Skei Grande. Vis mer

Det er ingen tvil om at problemstillingene som løftes i dette høringsutkastet er vanskelig. Det er derfor helt nødvendig at de drøftes nøye, og presenteres med argumenter som både taler for slike lovendringer, og de som taler imot. Det er ikke tilfellet i denne høringen. Høringsbrevet er en ren videreformidling av Politiets sikkerhetstjenestes forslag. Det er blottet for problematisering og selvstendige vurderinger. Det er svært uheldig. Vi må stille samme krav til prinsipiell tilnærming i terrorlovgivningen som i annen straffelovgivning. Vi må ha en diskusjon om når i tanker og forberedelser blir straffverdige. Venstre ber derfor Justisministeren trekke lovforslaget tilbake. Faremo og jeg er nok uenig i at nye terrorlover er nødvendig for å få et sikrere Norge, men hun må i alle fall lage et høringsutkast som diskuterer problemstillingen på en grundig måte. Såpass skylder hun den liberale demokratiet.