Den vanskelige skilsmissen: "Det er voksnes ansvar å legge til rette for at barn skal bli lyttet til. Det er ofte enklere å være åpne om egne ønsker og behov når en slipper å ta hensyn til foreldrenes følelser. Barn forteller ofte at de kvier seg for å si sin mening fordi de er redde for hvordan foreldrene vil reagere", skriver barneombudet.    Foto: Sara Johannessen / SCANPIX
Den vanskelige skilsmissen: "Det er voksnes ansvar å legge til rette for at barn skal bli lyttet til. Det er ofte enklere å være åpne om egne ønsker og behov når en slipper å ta hensyn til foreldrenes følelser. Barn forteller ofte at de kvier seg for å si sin mening fordi de er redde for hvordan foreldrene vil reagere", skriver barneombudet. Foto: Sara Johannessen / SCANPIXVis mer

Når barn blir stille i stormen

Hvert år opplever tusenvis av barn at foreldrene går fra hverandre. Vi må tørre å lytte til deres behov og ønsker.

Leder

Barn og unge som opplever samlivsbrudd må få tilbud om en egen time på familievernkontoret. Barn har rett til å bli hørt. Å involvere dem gir bedre løsninger for både barn og foreldre. Det kan også dempe konflikten mellom foreldrene i en skilsmissesituasjon. Familievernet må derfor få plikt til å tilby barn en egen time når foreldrene deres er til mekling.

Når barn henvender seg til Barneombudet, handler det svært ofte om samlivsbrudd. Barna er sinte, lei seg og i sorg når de skjønner at familien ikke skal være sammen lenger. Reaksjonene deres er naturlige og forståelige. Hvordan barna selv vil takle bruddet på sikt avhenger blant annet av hvordan foreldrene samarbeider, og hvilke tilbud som finnes når foreldrene går fra hverandre.

Foreldre ønsker det beste for barna sine, men når et samlivsbrudd overskygger det meste i livet kan det være vanskelig å holde fokus på barnet. I dag er det obligatorisk med en time mekling for foreldre ved samlivsbrudd. I tillegg kan man møtes til ytterligere tre timer. De fleste foreldre blir enige om en avtale i løpet av meklingen, og det er fint.

I dag blir barnets synspunkter og tanker brakt inn i meklingen via foreldrene. Det er ikke bra nok. Barna må få mulighet til å sette ord på hva samlivsbruddet innebærer for dem. Ikke minst må de få en reell mulighet til å påvirke i spørsmål om bostedsordning og hvilken samværsordning som vil være den beste for barnet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I Barneombudet spurte vi barna selv om hva de mener må til når foreldrene skiller lag. Deres meninger resulterte i rapporten «Barns stemme stilner i stormen - en bedre prosess for barn som opplever samlivsbrudd». De vil bli hørt. Og de var tydelige på at det bør være en egen time for barnet på familievernkontoret i forbindelse med mekling. De mente også at barnet må få en oppfølgingstime etter en viss tid, for å snakke om hvordan avtalen om bosted og samvær har fungert i praksis.

Rapporten vår kom i 2012. Nå er det på tide å ta barnas innspill inn i reell politikk. Barneminister Solveig Horne har mulighet til å la det bli en realitet når regjeringen nå lager neste års statsbudsjett. Nylige tall fra SSB viser at rekordmange barn vokser opp halve tiden hos hver av foreldrene. Vi snakker altså om hverdagen til svært mange. Samtidig vet vi for lite om hvordan barna selv opplever denne situasjonen. Selv om foreldrene tilsynelatende er enige om en løsning når de kommer til familievernkontoret, er det viktig å sikre at barnet faktisk har blitt sett og hørt når det skal lages en avtale om noe så sentralt i livet som bosted og samvær. Også barn ønsker å bli sett, og få anledning til å komme med sine erfaringer og synspunkter i trygge rammer. Det er også viktig at de får muligheten til å uttrykke hvordan avtalen fungerer for dem over tid.

Det er voksnes ansvar å legge til rette for at barn skal bli lyttet til. Det er ofte enklere å være åpne om egne ønsker og behov når en slipper å ta hensyn til foreldrenes følelser. Barn forteller ofte at de kvier seg for å si sin mening fordi de er redde for hvordan foreldrene vil reagere. Tilbud om en egen samtale vil bidra til at barnet får mulighet til å snakke fritt uten å være redd for å såre foreldrene sine, eller å si ting de tror kan føre til uenighet mellom foreldrene.

Flere familievernkontor tilbyr en egen time til barn i dag. De kan fortelle om foreldre som har greid å sette egne behov til side fordi de har fått en større forståelse for hva barna har behov og ønsker om etter bruddet. Ved at foreldrene tydeligere ser barna, kan man altså dempe konflikten mellom foreldrene. Forskning viser også at foreldre samarbeider bedre, og at det blir mer robuste avtaler dem imellom når barna er blitt hørt. Årlig havner 2700 barnelovsaker i Domstolen. I tillegg meldes det både fra praksisfeltet og forskningen om at andelen gjentatte søksmål er stigende.

Når en barnefordelingssak havner i Domstolen er det uten tvil en stor belastning for barna. De forteller at konflikten mellom foreldrene får stor plass i livene deres. Flere av dem isolerer seg fra venner og øvrig nettverk. I mange tilfeller fører det til uro, rastløshet, konsentrasjonsproblemer og dårligere skoleprestasjoner. Høyt konfliktnivå mellom foreldre er blant de viktigste årsakene til psykiske og sosiale problemer blant barn som ikke bor sammen med begge foreldre. Dette gjelder særlig når foreldrene involverer barna i problemene, og forsøker å få dem til å ta parti mot den andre forelderen.

Barnevernstjenesten rapporter om at konfliktfylte samlivsbrudd er en vanlig årsak til at ungdom kommer i kontakt med barnevernstjenesten. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at både gutter og jenter oppga at en relasjonskonflikt var hovedårsaken til selvmordsforsøk. Som utløsende faktor kunne konflikten være i familien eller i forhold til venn, kjæreste eller annen nær person. Som bakenforliggende forhold var hovedårsaken til selvmordsforsøk knyttet til foreldrekonflikter. De færreste ønsker at barnefordelingssaken deres går helt til hovedforhandling. Tall viser da også at 80 prosent av disse sakene ender i forlik. Dette tyder på at det er gode muligheter for å finne fram til løsninger på et tidligere stadium, og unngå at konflikten eskalerer i perioden mellom meklingen og domstolsbehandlingen. En god måte å løse saken på et tidligere stadium er å lytte til barna i familievernet.

Foreldres skilsmisse berører flere rundt dem, ikke minst barna. Livet blir for mange snudd på hodet. Barn takler dette på forskjellig vis. Likt for dem alle er at de har rett til å bli hørt. Og barnas stemme stilner altfor ofte i stormen.