Når barn ikke mestrer

At Wagner og Frost går så langt som til å antyde at boka er injurierende, var overraskende.

 DÅRLIG VERNET: Barns personvern er utsatt som følge av opplysningene som samles, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto: Bjørn Langsem
DÅRLIG VERNET: Barns personvern er utsatt som følge av opplysningene som samles, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto: Bjørn LangsemVis mer

Les: Østrem og Pettersvolds kronikk

Vår bok «Mestrer,
mestrer ikke. Jakten på det normale barnet» ble angrepet i et innlegg i Dagbladet 20. mars av Jørgen Frost og Åse Kari H. Wagner. De står bak kartleggingsverktøyet TRAS, et av verktøyene som er kritisert i boka.

Boka dokumenterer de uheldige konsekvensene av den økte bruken av kartleggingsverktøy og pedagogiske programmer i barnehagen. Summen av kommersielle interesser, faglig prestisje og politisk styringsiver gjør at etiske og juridiske hensyn overses. Blant annet er barns personvern utsatt som følge av opplysningene som samles.

Gjennom henvendelser fra førskolelærere og foreldre har vi fått bekreftet at dette er en kritikk mange deler. At boka også ville skape reaksjoner fra programutviklerne, var vi forberedt på. Men at Wagner og Frost går så langt som til å antyde at boka er injurierende, var overraskende. De forholder seg ikke til kritikken vi har kommet med. I stedet sier de at vi er arrogante, usaklige og kommer med billige poeng.

TRAS har til hensikt å kartlegge alle barns språkutvikling. Vår kritikk går ut på at verktøyet ignorerer nyere kunnskap om de store variasjonene i barns normalutvikling. Mange barn vil få stempelet "mestrer ikke" uten at det er noen reell grunn til bekymring. Kartleggingsverktøyene snevrer inn forståelsen av barnehagens språkmiljø ved at det trekker oppmerksomheten mot det som lar seg måle, og skaper en svært trang mal for hva et normalt barn er.

Wagner og Frost hevder at kritikken mot TRAS og andre kartleggingsverktøy bare møter motbør fra «noen få høyskolemiljøer». Dette stemmer ikke. Ekspertutvalget for vurdering av språkkartleggingsverktøy leverte sin rapport til Kunnskapsdepartementet 16. desember 2011. Utvalget konkluderer med at ingen av de verktøyene som er i bruk, inkludert TRAS, kan anbefales uten forbehold. Ekspertene finner ingen gode grunner til å kartlegge alle barn.

Nasjonalt foreldreutvalg for barnehager (FUB) støtter ikke kartlegging av alle barn. FUB-leder Lena Jensen har uttalt at kartlegging av barn gir foreldre en falsk trygghet.

Wagner og Frost mener vi tar feil når vi antar at det ligger økonomiske interesser bak produsentenes argumentasjon for at alle barn bør kartlegges med akkurat deres verktøy. Men de kan ikke benekte at det er store pengesummer i omløp. Vi reagerer på argumentene som brukes for å overbevise politikere om at de bør stole mer på standardiserte verktøy enn på førskolelæreres skjønn.

Wagner og Frost forholder seg ikke til det vi i boka skriver om habilitet. Kommersialiseringen medfører habilitetsproblemer. Problemene oppstår når professorer den ene dagen veileder studenter på oppgaver om effekten av deres eget verktøy, den andre dagen er kursholdere, og den tredje dagen er medlem i offentlige utvalg hvor de får mulighet til å påvirke barnehagepolitikken.

Når kunnskap knyttes til bruk av manualer som eies av ekspertene, lukkes det for reelle debatter med gyldige argumenter.