OVERBYS: Robert Eriksson (Frp)
OVERBYS: Robert Eriksson (Frp)Vis mer

Når Frp rir to hester

Per Sandberg sier at framgangsmåten vil bli benyttet igjen.

Meninger

Bare de mest blåøyde blant oss tror politikk er det den gir seg ut for. Helt siden antikken har politikk - også den demokratiske - hatt innslag av overdrevne løfter, listige allianser, skjulte avhengighetsforhold og dobbeltkommunikasjon. I vår tid er politikk også blitt et marked hvor meningsmålinger hele tida fungerer som en slags børsindeks der personers og sakers popularitet hele tida blir målt. Alt dette krever spilleregler, formelle og uformelle, som skaper forutsigbarhet og en viss grad av åpenhet i de politiske prosessene. Tilliten til vårt politiske system er avhengig av at velgerne har tilstrekkelig innsyn og selv kan avgjøre om partiene fortjener oppslutning.

I et slikt perspektiv er det oppsiktsvekkende at Fremskrittspartiet synes å ha gjort dobbeltkommunikasjon mellom stortingsgruppa og partiets statsråder til et fast innslag i sitt politiske arsenal. Nå er ikke en slik kommunikasjonsform fremmed for partiet. Frp har vært offer og maktspiller, gått inn og ut av maktposisjoner etter taktiske vurderinger, har ustanselig skiftet mening eller latt være å ha noen, har både skreket høyt og framstilt seg som uskyldig overkjørt osv. Så lenge partiet har vært utenfor de fleste utøvende maktposisjoner, er dette blitt sett på med hoderysting. Nå er situasjonen en annen.

I forrige uke avslørte Aftenposten et internt Frp-notat som viser at partiets stortingsgruppe vil legge fram forslag i trygdeoppgjøret der de overbyr sin egen statsråd Robert Eriksson. Stortingsgruppa vet det vil bli nedstemt, så formålet er å «sørge for at ansvaret for tapet til pensjonistene ligger hos de partiene som sto bak pensjonsforliket», som det heter i det interne notatet.

På denne måten vil Frp fraskrive seg ansvaret for et trygdeoppgjør deres egen statsråd har forhandlet fram. At det svekker regjeringens autoritet er innlysende, bl.a. fordi det reiser spørsmål om det er Frp på Stortinget eller Frp i regjering som taler for partiet. Det blir ikke lettere av at partiets nestleder Per Sandberg sier at framgangsmåten vil bli benyttet igjen. Da vet velgerne dette: Frp stiller seg bare bak regjeringen når det er gunstig for eget parti, men tar ikke ansvar for den politiske helheten.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.