Når penger forurenser

Klikk for ingress.

Meninger

Det skal gode grunner til for at Miljøverndepartementet omgjør et krystallklart vedtak i Miljødirektoratet. Mens direktoratet advarte mot et meget stort potensial for akutt forurensing i et svært sårbart område, og således gikk mot en søknad fra selskapet Norterminal Floating Storage om omlasting av olje fra skip i Korsfjorden i Finnmark, sa miljøvernminister Tine Sundtoft ja.

Det er ikke oppsiktsvekkende i seg selv. Alle departementer omgjør fra tid til annen anbefalinger og vedtak i underliggende organer. Det innebærer at interesser av ulikt slag kan anke vedtak fra direktorater til departementet og håpe på det beste. Av og til lykkes det.

Men som det framgikk av Dagbladets reportasje om dette i går, eier rederiet Stolt-Nielsen Ltd, 25 prosent av selskapet som ønsket en omgjøring av Miljødirektoratets avslag. Og Stolt-Nielsen Ltd. ga tilsammen én million kroner i valgkampstøtte til regjeringspartiene, 500000 kroner til Høyre og 500000 kroner til Fremskrittspartiet. Da kan det lett snike seg inn en mistanke om departementets avgjørelse er påvirket av pengebeløp gitt til partiene.

Miljøverndepartementet avviser selvsagt dette. Departementet mener selskapet Norterminal selv skal ha ansvaret for å vurdere hvorvidt is i fjorden gjør det forsvarlig å gjennomføre omlastingsoperasjoner slik selskapet selv har foreslått. Departementet viser videre til at det er full åpenhet om de miljøfaglige vurderingene som er gjort. Det er vel og bra. Men det frikjenner ikke departementets politiske ledelse for mistanker om at dette er en finurlig gjenytelse for et velkomment bidrag under valgkampen.

Hvis ikke Norterminal hadde fått tillatelse til omlasting, ville selskapet måttet gi opp sine planer om å etablere en oljeterminal utenfor Kirkenes i Sør-Varanger. Det framgår av selskapets søknad. Og det ville selvsagt hatt store økonomiske konsekvenser for såvel eiere som for kommunen.

Vi utelukker ikke at departementets lemping av miljøkravene er godt begrunnet. Men saken illustrerer det problematiske i koplingen mellom politikk og pengegaver fra sterke økonomiske interesser.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.